Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start Mapa serwisu Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna pytanie do
Licznik
Licznik odwiedzin:
0291640
Dzisiaj:
453
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.198.202.148
Pytanie do... - lista
 

Pytanie zadane dnia 2013-01-02, przez Rodzina 4+
Jak będą wyglądały opłaty za wywóz śmieci w tym roku? Podobno zimą wywóz ma byc obowiązkowy co 2 tygodnie? Jestem za, bo nie można patrzec jak ludzie zaśmiecają własne podwórka popiołem, ale mam nadzieję, że jeśli ktoś używa gazu i kominka do ogrzewania domu nie będzie miał takiego obowiązku lub będzie płacił mniej za wywóz śmieci.
Proszę o odpowiedź
 
Odpowiedź na tak postawione pytanie trzeba podzielić ze względu na czas i tematykę.
Po pierwsze do 30.06.2013r. funkcjonuje „stary”, tzn. dotychczasowy system gospodarowania odpadami. Do tego czasu płacą więc Państwo opłaty za wywóz śmieci wg stawek ustalonych przez przedsiębiorcę, z którym zawarli Państwo umowę na tę usługę.
Od 1.07.2013r. ma zacząć funkcjonowanie nowy system gospodarowania odpadami - organizuje go gmina (w tym m.in. zleca wykonawcy wybranemu w przetargu usługę odbioru odpadów z zamieszkałych nieruchomości na obszarze gminy), a właściciele nieruchomości uiszczają na jej rzecz opłatę ustaloną – w naszym przypadku – wg metody od mieszkańca/miesiąc. W związku z tym ,iż RG Chybie nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie stawki tej opłaty, nie jestem w stanie powiedzieć ile ona ostatecznie wyniesie. Moja zmodyfikowana propozycja to 15,-zł jako stawka podstawowa oraz 8,90zł – stawka obniżona, w przypadku segregacji odpadów.
Po drugie kwestia częstotliwości wywozu śmieci
W uchwalonym już regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie rozstrzygnięto m.in. o częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej co najmniej raz w miesiącu, przy czym w sezonie grzewczym od 15 października do 15 kwietnia ta częstotliwość wynosi raz na dwa tygodnie. Rzeczywiście chodziło tutaj o uwzględnienie żużla i popiołu z palenisk domowych kotłowni, powstającego w tym okresie. Proszę jednak zwrócić uwagę, że mówi się w tym przypadku o częstotliwości „odbioru”, a nie „oddawania” odpadów, a więc właściciel ma możliwość tak często oddawać odpady (w tym przypadku – zmieszane)w zamian za zryczałtowaną opłatę, wnoszoną na rzecz gminy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-29, przez sympatyk osp
witam mam pytanie czy w dobie kryzysu i cięć w budżecie dla naszych straży zakup wozu strażackiego dla osp mnich był konieczny,czy ich obecny samochód nie nadaje się do użytku?I dlaczego tak bardzo zapomina się o innych jednostkach gdzie poprostu widać ze samochody już sa stare!Jestem sympatykiem naszego gminnego pożarnictwa i orientuje się że nie było pieniedzy na samochód dla osp Zaborze chociaż nawet pan X chciał go sprzedać w dwóch ratach a tu bum i znalazły się pieniądze na samochód dla osp mnich.Moim zdaniem wszystkie nasze straże zasługują na równe traktowanie bo niosa pomoc nam mieszkańcą,przez takie wywyższanie powoduje tylko pani kłótnie miedzy naszymi osp.Chyba że czerpie pani z tego jakieś korzyści finansowe mam nadzieję że nie bo sam oddałem na panią głos w wyborach i zaczynam tego powoli żałować
 
Panie „sympatyku osp”, zastanawiałam się czy udzielać na forum publicznym odpowiedzi na pytanie zadane anonimowo, jednak treść i sposób ujęcia tematu przez pytającego skłoniły mnie do tego, aby ustosunkować się do tej wypowiedzi.
Po pierwsze: samochód dla OSP Mnich.
Sprawa ta była nie jeden raz dyskutowana na forum publicznym : podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Chybie. Jednostka straży ochotniczej z Mnicha należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jej doposażenie w średni samochód pożarniczy jest zasadne. Nota bene jest to samochód używany, wycofany z przydziału bojowego państwowej straży pożarnej ( z JRG Świętochłowice). Ściśle biorąc nie został on zakupiony, lecz przekazany w zamian za wpłatę przez Gminę Chybie kwoty 75 tys. zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
Po drugie: samochód dla OSP Zaborze
Rozmija się z prawdą zawarte w pytaniu stwierdzenie jakoby w naszej gminie zapomniano o potrzebach jednostki z Zaborza. Wręcz przeciwnie w budżecie Gminy Chybie na 2012r. stworzona została rezerwa w wysokości 100 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego. Gdyby „sympatyk gminnego pożarnictwa” zanim coś napisze zapoznał się z faktami, zauważyłby zapewne, że dwukrotnie już ogłaszałam przetarg na „Dostawę samochodu pożarniczego”, przy czym chodzi tutaj również o średni, używany samochód pożarniczy z przeznaczeniem dla OSP Zaborze.
Po trzecie przypominam, że wójt Gminy jest organem wykonawczym, a w podejmowaniu decyzji dotyczących powyższych spraw uczestniczyło (w jawnej, publicznej i zgodnej z prawem procedurze)wiele osób.
Z przykrością zmuszona jestem stwierdzić, iż prezentowane przez Pana insynuacje na temat mojej roli w skłóceniu jednostek strażackich i rzekomego odnoszenia korzyści nadawały by się do wszczęcia procesu o zniesławienie.
Wole jednak i - tak, jak do tej pory - będę starała się spożytkować siły i energię na twórczą pracę dla dobra gminy i jej mieszkańców, także tych, których życzliwość – tym bardziej teraz w okresie świąteczno-noworocznym - jest podobna do wyrażanej przez anonimowego sympatyka osp.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-24, przez Mieszkaniec Chybie
Witam,

Mam kilka pytań dotyczących ostatniego posiedzenia w sprawie ustawy śmieciowej.

1) Chciałbym się dowiedzieć dlaczego dopiero teraz radni zajmują się najważniejszymi kwestiami dot. w/w ustawy. Wiadomo było o tym od początku roku 2012! Wszystkie Gminy zdążyły się przygotować tylko nie szanowni radni z Chybia! Dlatego pytanie kieruję do nich: Dlaczego tak późno się za to zabieracie, co robiliście przez 11 miesięcy? Największy problem z tego wynika dotyczy oszacowania liczby mieszkańców, sami sobie strzelacie bramkę twierdząc, że Strumień czy Pszczyna się przygotowały do tego i nie mają żadnych problemów z oszacowaniem liczby mieszkańców. Dlatego pytanie kolejne: Czemu Wy tego nie zrobiliście? Następnie uznajecie, że będzie się wzorować na ościennych Gminach, nie mając własnego pomysłu - kompromitacja. Najbardziej boli, że ludzie na was głosowali, radny powinien interesować się wszystkimi sprawami dot. gminy, a tymczasem nie wszyscy wyrażali aktywność w tej sprawie. Tak to jest jak większość to oświatowcy, który skupiają się właśnie tylko na tej dziedzinie życia. Nie jestem zwolennikiem Pana Wardasa, ale chyba najrozsądniej się wypowiadał. Tacy z was radni, a nie umiecie się wypowiedzieć w kwestii NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAW GMINY. Przez cały rok tylko można było słyszeć: ˝... a tu świeci krzywo lampa˝, ˝ a tu źle postawiony jest znak...˝ itp. Nie publikując tego pytania wyrazicie oznakę słabości i porażki. Udowodnicie, że nie zasłużyliście na miano radnego. Dlatego czekam na odpowiedzi. Jak zauważyliście nie czepiam się już szczegółów ustalonych dot. ustawy. Do Pani Wójt nie można mieć zastrzeżeń, bo jest tylko organem wykonawczym.

2) Drugie pytanko mam do Pani Wójt: Była mowa również o odpadach nieprzetwarzalnych, które każdy we własnym zakresie będzie mógł zawieźć do miejsca do tego przeznaczonego tj. była oczyszczalnia ścieków. Chciałbym wiedzieć, kto to zaproponował, że we własnym zakresie? Przecież zamiast płacić za meble, lepiej je pociąć i spalić. Telewizor wyrzucić do najbliższego rowu jak to ma miejsce na wielu ulicach. Takie będą tego efekty, bo nikt nie będzie chciał płacić za transport.

Będę wdzięczny za odpowiedzi. Mam nadzieję, że zostaną opublikowane pytania wraz z odpowiedziami. Szczególnie od Szanownych radnych!
 
Zawsze cieszy fakt, że ktoś z mieszkańców przejawia zainteresowanie pracą Rady, Wójta czy Urzędu Gminy, choć czasem boli niestety, że formułowane są krytyczne opinie nie mające oparcia w przepisach prawa regulujących pracę samorządu. Zachęcam Pana do zapoznania się z ustawą o samorządzie gminnym, która określa zadania i obowiązki poszczególnych organów samorządowych. Stwierdzenie, że „Pani Wójt jest tylko organem wykonawczym” potwierdza, że zasada funkcjonowania samorządu, czyli wspólnoty, której również Pan jest członkiem jest dla Pana nie do końca jasna.
Rada zajmuje się w przeważającej większości sprawami, które przekazuje Wójt, który po to posiada aparat urzędniczy, pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, aby sprawy Gminy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i w sposób terminowy. Obowiązkiem Wójta jest znać na bieżąco zmiany przepisów prawa, które dotyczą spraw Gminy i przekazywać Radzie Gminy informacje w tych sprawach oraz projekty uchwał niezbędnych do należytego funkcjonowania Gminy. Projekty uchwał przygotowują pracownicy UG posiadający stosowną wiedzę, dodatkowo każdy projekt uchwały zostaje pod kątem zgodności z przepisami sprawdzony przez Radcę Prawnego.
Informuję Pana, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doskonale jest Radnym znana, wielokrotnie na posiedzeniach Komisji były te zagadnienia omawiane, jednak to Wójt podejmuje decyzję, kiedy przygotować poszczególne projekty uchwał i przekazać je Radzie. W 2012 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały dotyczące „gospodarki śmieciowej”, które Radzie Gminy przekazała Pani Wójt:
- Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dnia 11.09.2012 r.
- Uchwała Nr XX/147/2012w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 16.10.2012 r.
- Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z dnia 16.10. 2012 r.
Nie do końca, więc rozumiem pytanie „co robiliście przez 11 miesięcy”. To nie Rada ma „oszacować liczbę mieszkańców”. Rada te informacje ma otrzymać wraz z uzasadnieniem do uchwały. To nie Rada uznała, że „będzie się wzorowała na ościennych Gminach” takie informacje Rada otrzymała. Jeżeli Pana zapytanie wynika z ostatnich informacji dotyczących prac RG nad uchwałami „śmieciowymi”, które były przedmiotem dyskusji na ostatniej Sesji i na posiedzeniach Komisji to informuję, że ta dyskusja wynikała ze świadomości Radnych, co do ważkości rozpatrywanych spraw. Projekty tych uchwał Radni otrzymali bardzo późno, w dniu posiedzenia Komisji, która jako pierwsza analizowała te projekty. Radni nie mieli czasu, aby dokładnie zapoznać się z propozycjami Wójta dotyczącymi m.in. częstotliwości odbierania od mieszkańców odpadów komunalnych oraz przedstawionej stawki opłaty. Nie zgadzam się z Pana stwierdzeniem, że „nie umiecie się wypowiedzieć w kwestii najważniejszych spraw Gminy”. Dyskusje prowadzone na posiedzeniach komisjach i na Sesji dowodzą, że Radni są świadomi spraw najważniejszych. Radni dokonali zmian w projekcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie, ponieważ ich zdaniem, proponowane zapisy były niekorzystne dla mieszkańców.
Z Pana wypowiedzi trudno jest mi się zorientować, czy posiada Pan wiedzę na tematy, którymi zajmowały się ostatnio komisje i które były omawiane na Sesji. Nie wypowiada się Pan na te tematy merytorycznie, ale prezentuje subiektywne odczucia. Ma Pan do tego prawo. Ale również ma Pan prawo przyjść na Sesję, na posiedzenia komisji, usłyszeć osobiście to, co radni mówią, jakie prezentują poglądy, do czego serdecznie Pana namawiam.
Z poważaniem Przewodniczący RG
Mirosław Wardas

Ad. 2)
Przyjęty w dniu 11.12.2012r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie ustala m.in. częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.
W myśl jego postanowień selektywnie zbierane odpady komunalne, będę generalnie odbierane „u źródła”, tzn. z nieruchomości. I tak odpowiednio :
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości;
b) zużyte opony – raz w roku – wiosną - zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości;
d) odpady budowlane i rozbiórkowe – w miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu prac.
Co oczywiste, również pozostałe segregowane odpady komunalne - szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady kuchenne ulegające biodegradacji - mają być odbierane z  nieruchomości, w przypadku zabudowy jednorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu, ( przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością, w zależności od napełnienia worków).
Jedynie w przypadkach: - przeterminowanych leków i chemikali, - zużytych baterii – zużytych akumulatorów, - odpadów zielonych, jako drugą, dodatkową możliwość przewidziano przekazanie tych rodzajów odpadów do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nie wiem, skąd czerpał Pan informacje będące podstawą zadania drugiego z pytań, jednak – jak Pan widzi - nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym, a wręcz wprowadzają w błąd.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-17, przez Mariusz
Czy na terenie Gminy Chybie, straż albo policja lub inna tego typu instytucja będzie przeprowadzała kontrole przy sprzedaży ryb na święta. Chodzi tutaj głównie o to, czy ryby są należycie traktowana. Bo nie raz można widzieć naprawdę przykry widok.

Druga sprawa dotyczy strony, może warto zamieścić na okres świąt zdjęcia świąteczne z naszej Gminy? Ładny nowy wystrój centrum. Bo trzeba przyznać, że animacja śniegu w ogóle nie pasuje w top-ie strony do zdjęć tam przewijanych. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
 
W dniu 11.12.2012r. na naszej stronie internetowej w dziale AKTUALNOŚCI zamieściliśmy dokument pn. „Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z rybami przeznaczonymi do konsumpcji w okresie świątecznym”. Warto zapoznać się z jego treścią.
Jeśli ktokolwiek z Państwa obserwując sposób przechowywania lub sprzedaży ryb dojdzie do wniosku, iż dane zachowanie może być ocenione jako naruszenie prawa – powinien powiadomić właściwe organy państwa (policję, powiatowego lekarza weterynarii).
Dziękuje również za sugestię dotyczącą strony internetowej, przemyślę ją na przyszłość, choć z góry zaznaczam, że gusty i guściki mogą być różne, a prowadzenie dyskusji na temat tego, co i komu się podoba (lub nie) nie ma większego sensu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-07, przez Zbigniew
Pytanie do Pani Wójt.

1. Chciałbym się dowiedzieć czy władze gminy planują rozmyśleć sprawę przerobienia, unowocześnienia herbów miejscowości gminy? Sam herb gminy ostatecznie ujdzie. Czy Chybie będzie miało kiedykolwiek flagę jak inne gminy? Naprawdę chciałbym i pewnie wszystkim mieszkańcom zależy aby gmina zaczęła dbać o dobry wizerunek reprezentatywny. A właśnie takie drobnostki mają duży wpływ na to.

2. Jak wygląda sprawa z nawiązywanie współpracy z nowymi MIASTAMI? Czy są prowadzone jakieś stosowne kroki w tym celu?

3.Czy mógłbym prosić o podanie na dzień dzisiejszy tabeli demograficznej naszej gminy?

4. Czy jest możliwość otrzymania zestawienia ludności na przestrzeni wszystkich lat od kiedy takie badania są prowadzone ?

5. Kiedy poznamy składy komisji np. dot. sportu?

6. Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie są obecnie przygotowania do założenia MZK czy GZK? Czy w związku z ewentualnym powstaniem takiego zakładu jest realna szansa na powstanie komunikacji miejskiej? Przecież w naszym centrum jest tragedia, jeszcze teraz o porze zimowej, gdy mieszkańcy jadą środkiem drogi na głównych ulicach. Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie niezbędne w związku z brakiem ścieżek rowerowych. Zawsze można utworzyć wspólnie z gminą Strumień.

7. Czy wiadomo kiedy powstanie stacja paliw przy ul Cieszyńskiej oraz jakie są obecnie plany na przyciągnięcie inwestorów czy biznesmenów do Chybia? Czy tego typu tematy w ogóle są poruszane na zebraniach? Napewno istnieje jakiś sposób nieważne czy jest kryzys czy go nie ma.

Serdecznie będę wdzięczny za udzielone mi odpowiedzi na powyższe pytania i proszę również o wyrozumiałość. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój naszej Gminy.
 
Odpowiadając na zadane pytania wyjaśniam, jak niżej.
Ad. 1
Nie traktuję tej sprawy jako zadania pierwszoplanowego, a o wizerunek Gminy staram się dbać wypełniając zadania samorządu lokalnego.
Ad. 2
Nie mam Państwu do przekazania żadnych nowych informacji na ten temat.
Ad. 3 i 4
Dane demograficzne na stronie internetowej UG w Chybiu w zakładce Gmina/Informacje podstawowe/ludność zostaną w najbliższym czasie zaktualizowane.
Ad. 5
Pana zapytanie w tym zakresie przekazano p. Mirosławowi Wardasowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Chybie, który osobiście pilotuje tę sprawę.
Ad. 6
Powstanie zakładu komunalnego w Chybiu jest w sferze analiz i rozważań koncepcyjnych. Nigdy jednak do tej pory nie było mowy o powstaniu komunikacji miejskiej czy to w ramach przyszłego zakładu komunalnego, czy też w jakieś innej formie. Gmina Chybie jest gminą wiejską o stosunkowo niewielkiej powierzchni i odległościach pomiędzy krańcowymi punktami.
Ad. 7
Pytanie to winno zostać skierowane do inwestora - firmy ŻEGLARZ sp. z o.o.. Z tego co mi wiadomo, inwestor wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie środowiskowego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.
Co do drugiej części pytania – obecnie jako grunty pod inwestycje mogą być traktowane tereny dawnej cukrowni, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka MONET. Między innymi właśnie w tym celu, aby umożliwić jak najszersze spektrum prowadzenia działalności gospodarczej na tych terenach, doprowadziliśmy do uchwalenia i wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-06, przez mieszkaniec
strasznie dużo się wypowiada na temat przewozów kolei śląskich .Jeszcze nie zaczęli jeździć a tyle krytyki.Od dawna było wiadomo, iż wchodzą koleje śląskie , a sprawy kursowania w/g potrzeby każdego indywidualnie załatwia się o wiele wcześniej i jest to związane z ekonomią i nie tak nerwowo jak w koncercie życzeń , bo każdy miałby dużo uwag tylko , że o kilka miesięcy za późno.wnioski można wysłać i to nie do pkp , gdzie dużo się tej nazwy używa , a konkretnie do marketingu kolei śląskich .koleje śląskie już dosyć chwile jeżdżą na odcinku tychy - zawiercie - częstochowa i nie ma problemu z biletami należy spokojnie wsiąść do pociągu nie stresować się bilet spokojnie nabyć , gdzie miła obsługa panią napewno zauważy i zdąży pani wykupić bilecik .póki co należy się cieszyć , że mamy tyle tych pociągów w rozkładzie jazdy i tylko korzystać , bo naprawdę warto pod każdym względem /zarówno cena jak i komfort jazdy , gdzie nie jeden będzie mile zaskoczony/ czego należy sobie życzyć - tylko miłej podróży .mówi się o cieszynie tam naprawdę są zadowoleni , gdzie nawet przyjdą powitać na dworzec pociągi kolei śląskich tak że jeszcze było by dobrze innym życzliwym okiem popatrzyć co się zmienia napewno na lepsze , bo jak pozabierali pociągi to każdy siedział po cichu i nie miał nic do powiedzenia.
 
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-06, przez Mieszkaniec
PYT. 1
Witam. Sprawa dotyczy aktualnie wykonywanych prac przy kanalizacji naszej gminy. Pytanie dotyczy, czy UG Chybie będzie po sezonie zimowym naprawiać prywatne drogi, przez które aktualnie są prowadzone prace dotyczące kanalizacji.
Sprawa dotyczy, wykonywanych prac przez Firmy XY tj. po zakończeniu pracy przy kanalizacji na danym odcinku wykop jest zasypywany wybraną glina i ziemią a następnie jedynie wygładzony przez koparkę na to jest wysypywany tłuczeń. Jeżeli po takim wykopie ziemia nie jest zagęszczona przez odpowiednie maszyny to w tym miejscu na wiosnę będzie dość głęboka dziura. Dlatego moje pytanie czy gmina będzie usuwać takie przypadki czy dana firma XY na wiosnę przywiezie tłuczeń i naprawi drogę.
PYT.2
Moje pytanie dotyczy tej strony i pytanie dotyczy dlaczego aktualne wiadomości nie są umieszczane wg dat i trzeba przeglądać cała stronę żeby wyszukać takich wiadomości.
PYT 3
Dotyczy ogłoszeń na stronie BIP naszego urzędu. Może osoba upoważniona mogłaby dokonać wprowadzenia pod stron z określeniem roku wprowadzenia OGŁOSZENIE. Teraz tam jest jeden wielki ˝bajzel˝ ogłoszenia od 2009 roku do teraz. Inne gminy mają to posegregowane
POZDRAWIAM.
 
W nawiązaniu do zadanych pytań wyjaśniam, jak niżej.
Ad. 1
Wykonawca zobowiązany jest po robotach kanalizacyjnych przywrócić istniejącą infrastrukturę do poprzedniego stanu. Przy prowadzeniu robót w okresie jesienno zimowym, wykonanie tych czynności w wersji ostatecznej jest utrudnione. Jeżeli wiosną okaże się, że roboty wymagają poprawek to zostaną one wykonane przez Wykonawcę.
Ad. 2
Co do zasady nowe wiadomości w dziale „Aktualności” są zamieszczane wg dat – „narastająco”, jednak niektóre teksty o szczególnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców są zawieszane na dłużej (lub bezterminowo) jako pierwsza, druga... pozycja od góry strony.
Ad. 3
Reagując na zgłoszona przez Pana uwagę, dokonano uporządkowania ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-05, przez Mieszkanka2
Chciałabym się dowiedzieć jeszcze odnośnie KŚ. Czy mi się wydaje, czy ta spółka ewidentnie dyskryminuje powiat cieszyński i traktuje go za coś zbędnego, gorszego? Przykładem może być rozkład jazdy, a obecnie jeszcze pojawiła się informacja gdzie można kupić bilet, lub postawiono automaty biletowe i niestety nie zobaczymy na trasie Chybie - Cieszyn ani jednego. Wstyd, czy będzie Pani Wójt w tej sprawie interweniowała?
 
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-05, przez slawek
WITAM.Cieszę sie że gminy Chybie,Zebrzydowice,Strumień walczą o poc. na lini Cieszyn--Zebrzydowice --Czechowice Dz. ;z informacji ktore uzyskałem Koleje Sląskie są zainteresowane uruchomieniem poc. na 6 do Czechowic jak i po 22 z Czechowic jedynie tutaj prośba jest o dogadanie sie z marszałkiem;kolejnym krokiem aby zwiekszyc liczbę podróżnych jest korekta poc. w kier. Czechowic Dz. z 12:16 na 12:55-tutaj chodzi o dojazd na 2 zm.,analogiczna sytuacja wyglada z poc. 20:01 na Czechowice Dz.zmiana na 20:55 tak aby mozna było dojechac na 3 zm..Dziwię sie że niektorzy widzą tylko pracownikow kolei ktorzy korzystaja z poł. na Czechowice a przecież to jest nieprawdziwe spostrzeżenie.
Kolejna sprawa to ulokowania sprzedaży biletów w jakimkolwiek butiku czy kiosku w Chybiu oczywiscie blisko dw.PKP;proszę o interwencje w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie
 
Nie otrzymaliśmy jeszcze z Kolei Śląskich odpowiedzi na nasze wspólne wystąpienie w sprawie dojazdu do Czechowic-Dziedzic na godz. 6.00. Myślą, że kolejne uwagi i sugestie warto będzie zebrać w całość i przekazać w jednym zbiorczym wystąpieniu. Obawiam się jednak, że w tym wypadku ewentualne korekty w rozkładzie jazdy pociągów będą mogły zostać wprowadzone dopiero od lutego 2013.
Postaram się natomiast rozeznać możliwość uruchomienia punktu sprzedaży biletów w Chybiu w pobliżu budynku stacyjnego.
Proszę o potraktowanie niniejszej odpowiedzi – w tym zakresie – również jako odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 5.12.2012r. przez „Mieszkankę2”.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-04, przez Mieszkanka2
Proszę mi powiedzieć, czy jest jakaś realna szansa puszczenia pociągu o godzinie 5:54 w niedziele? Chciałabym się dowiedzieć dla jakiej grupy społeczności był tworzony ten rozkład? Rozkład obowiązuje do lutego, a od tej daty założę się, że liczba pociągów ulegnie zmniejszeniu, ponieważ pociągi będą kursowały o tych najmniej odpowiednich godzinach. Naprawdę jest spora grupa osób, które muszą dojeżdżać na godzinę 8 do katowic! A z Chybia nie ma żadnych połączeń nawet prywatnych przewoźników (busów).

Drugie pytanie kieruję odnośnie dworca kolejowego głównego w Chybiu. Włodarze miasta Cieszyn za ich zgodą mogą otrzymać od PKP tereny i budynek jako darowiznę. Czy nasza Gmina nie mogłaby się również ubiegać o to? Przecież mogłyby tam powstać mieszkania socjalne bądź jakieś sklepy prawda?

Serdecznie pozdrawiam
 
Trudno mi odpowiedzieć za przewoźnika czy jest szansa na zmianę rozkładu jazdy w zakresie, o który Pani chodzi, zwłaszcza, że rozkład zacznie obowiązywać dosłownie za parę dni. Szkoda, że te uwagi nie zostały zgłoszone niezwłocznie po opublikowaniu projektu nowego rjp Kolei Śląskich – wówczas mogły zostać objęte jednym (wspólnym z Gminami Strumień i Zebrzydowice) wystąpieniem.
Co do drugiej części pytania : według mojej wiedzy rozmowy dotyczące przejęcia budynku d. dworca kolejowego w Cieszynie i terenu wokół niego nie zostały jeszcze zakończone, natomiast w Chybiu przedstawiciele jednej z firm działających w ramach struktur PKP umówili się na spotkanie ze mną w dniu 18 grudnia b.r. Po poznaniu propozycji drugiej strony będą mogła wypowiedzieć się w tej sprawie.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-03, przez Zaniepokojony
Jak długo będziecie jeszcze narażać naszych mieszkańców na niebezpieczeństwo? Cały czas powtarzam, że nasza Gmina jest za duża na brak komisariatu policji! Jeden radiowóz na całą Gminę to jakaś pomyłka. Teraz mieliśmy napad z bronią w ręku, a co będzie następne?
 
Udzielając odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie przypomnę na początek podstawowe fakty. Posterunek policji (wcześniej MO) w Chybiu został zlikwidowany wiele lat temu – na początku lat 90-tych XX wieku. Od tego czasu podstawową jednostką organizacyjną policji jest komisariat. W naszym przypadku jest to Komisariat Policji w Strumieniu, który zasięgiem swojego działania obejmuje 3 gminy: Chybie, Dębowiec i Strumień. Zapewne nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, jednak zmiana tej struktury poprzez odłączenie oddalonej Gminy Dębowiec do innego komisariatu pociągnęłaby za sobą zmniejszenie obsady kadrowej w strumieńskim komisariacie. Sprawy te były wielokrotnie przedmiotem analiz i dyskusji.
Jedno jest natomiast pewne – nie ma najmniejszych szans na to, by gmina taka jak Chybie (druga w kolejności, gdy idzie o najmniejszą liczbę ludności w powiecie cieszyńskim) w najbliższym czasie mogła być obsługiwana jako jedyna przez zlokalizowany na miejscu komisariat.
W sprawie zdarzenia, o którym Pan pisze, strumieńska policja prowadzi czynności dochodzeniowo-śledcze.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-01, przez Mieszkaniec
Witam,
Dlaczego Gmina nie może załatwić 100 metrów nawierzchni asfaltowej na ulicę Krótka w Mnichu? Aktualnie nawierzchnia jest pokryta szlaką i ma same dziury. W dni deszczowe nie ma możliwości przejść tą ulicą pieszo ponieważ są same kałuże i błoto. Może chociaż przyczepa szlaki aby mieszkańcy mogli sami naprawiać nawierzchnię? Nawierzchnia asfaltowa rozwiązała by problem na długi czas.
Pozdrawiam
 
Gmina realizuje zadania na podstawie zapisu uchwale budżetowej na dany rok. Zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Chybie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chybie, termin składania wniosków dotyczących realizacji zadań proponowanych do uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na kolejny rok kalendarzowy upływa z dniem 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wnioski mogą składać radni, komisje rady gminy, kluby radnych, organizacje społeczne działające na terenie gminy, rady sołeckie oraz mieszkańcy gminy.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby zainteresowane ułożeniem na ul. Krótkiej nakładki bitumicznej złożyły stosowny wniosek do budżetu w w/podanym terminie.
Nie jest natomiast możliwe, by gmina przystępowała do wykonania tego typu zadania w ostatnim miesiącu roku, przy zimowej aurze.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-12-01, przez zainteresowany
Witam. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego Pani wójt tworzy wniosek pt˝WSPÓLNE WYSTĄPIENIE WŁODARZY GMIN CHYBIE, STRUMIEŃ I ZEBRZYDOWICE W SPRAWIE ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH 2012/2013˝ bez opinii mieszkanców. Nowy rozkład jest bardziej przyjazny dla młodziezy i osob dojezdzajacych do Bielska i Katowic.Zmieniając czas odjazdu tego pociągu powoduję sie wydłużenie oczekiwania na przesiadkę.Nowy rozkład oczywiscie nie odpowiada grupie pracowników kolei dojezdzajacych do Czarnolesia i Czechowic. Czy zawsze wszystko trzeba dostosowywac do uprzywilejowanych grup??? Zamiast usprawniać dojazd do szkół i pracy robi Pani rzecz wręcz odwrotną. Brak autobusów PKS, zatłoczone busy prywatnego przewoznika, próba dostosowania rozkładu wyłącznie do potrzeb wąskiej grupy. Dziwi mnie fakt, że nie apeluje Pani w sprawie bardziej adekwatynych godzin odjazdów pociągów z Czechowic do Chybia. Ewidentnie brak pociągu po godz 16. Nie wszyscy jezdzą na godz 6 do pracy w okolicach stacji.
 
Jestem dość zaskoczona prezentowanym przez Pana podejściem do tematu. Od lat, odkąd pamiętam, pociąg osobowy odjeżdżał z Chybia w kierunku Czechowic-Dziedzic ok. godz. 5.30 (a nawet wcześniej), tak, że osoby dojeżdżające do pracy nie miały problemu z dotarciem do swoich zakładów w Czechowicach-Dziedzicach i dalej w stronę Bielska-Białej na godz. 6.00. Zaproponowany rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich takiej możliwości nie stwarza, stąd wspólny wniosek szefów gmin.
Nie widzę sensu w przeciwstawianiu jednej grupy podróżnych innej grupie, wręcz przeciwnie uważam, ze taka droga zaprowadziłaby nas na manowce. Jedni i drudzy pasażerowie są przecież naszymi mieszkańcami.
Co do dojazdu np. do Katowic - tylko ok. 20 minut później od planowanego odjazdu pociągu z Chybia, z przystanku Chybie-Mnich odjeżdża bezpośredni pociąg relacji Wisła – Katowice.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-11-30, przez Aleksandra
Chciałabym się dowiedzieć, czy będzie możliwość umieszczenia na stronie Gminy, bądź podstronie projekty.chybie.pl zakładki w której będą umieszczone propozycje projektów do realizacji w przyszłości? Np. budowa hali sportowej, modernizacja stadionu itp oraz różne pomysły ze strony władz i ze strony społeczności ?
 
Strona www.projekty.chybie.pl służy zamieszczaniu informacji o środkach zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Chybie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz stanie realizacji poszczególnych projektów.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-11-12, przez Mieszkanka
Mam jeszcze jedno pytanie na czasie. Czy ten nasz Chybski obelisk, który znajduje się między szkołą, a gminą doczeka się kiedyś renowacji ?

Pozdrawiam
 
W najbliższym czasie nie przewiduję wydatkowania środków na renowację obelisku, o którym mowa w zadanym pytaniu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-11-08, przez Mieszkanka
Witam,

Rośnie popularność w polskich gminach miejskich i wiejskich na zachęcanie do rodzenia dzieci. Zniżki na przedszkola, żłobki, komunikację miejską, wywóz śmieci, wodę itp. Głównie dla porządku są tworzone specjalne strefy dla tych (wielodzietnych). Chciałbym się dowiedzieć, czy będzie w przyszłości ten pomysł brany pod uwagę?
 
Proszę zapoznać się z odpowiedzią udzieloną na pytanie zadane w dniu 4.10.2012r. przez internautów „Rodzina 4+”.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-11-08, przez slawek
Witam.
Dlaczego firma która wykonuje pomiar budynków bez wiedzy włascicieli wchodzi na teren posesji;co z tego że maja pozwolenie ;jesli nie ma nikogo z domownikow to powinni zostawic informacje o takowym zamiarze przeprowadzenia pomiarów-pozostawic nr.tel.czy inna informacje kontaktową;jak cos sie zgubi lub zostanie ukradzione mozna posadzic o to tych ludzi.
Pytam sie gdzie jest sołtys Frelichowa aby ogłosił info. o takim pomiarze.
Proszę o odpowiedziec na to pytanie,jak i na poprzednie
 
Informuję, że zadane przez Pana pytanie zostało przekazane do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zawiadomienie Starosty Cieszyńskiego o przystąpieniu przez firmę geodezyjną działającą na jego zlecenie do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków m.in. na terenie gminy Chybie zostało opublikowane w prasie lokalnej („Nowa Formacja” Nr 21 z 12.10.2012r.) oraz na stronie internetowej UG w Chybiu w dniu 9.10.2012r.


Uzupełnienie odpowiedzi – wyjaśnienie przedstawiciela firmy geodezyjnej nadzorującego prace na terenie Gminy Chybie:

Nasi pracownicy mają ustalony plan pracy i idą ulicami w/g numerów adresowych i starają się powiadamiać władających nieruchomościami o wejściu na posesje. Nie mniej jednak weszli na kilka posesji, gdzie posesja była otwarta i wykonali swoje czynności, aby w późniejszym czasie nie powracać w to samo miejsce, tym bardziej , że w tej chwili jest dzień krótki i nie zawsze da się umówić z wejściem na posesję po południu .Wchodząc na posesje, starają się aby ktoś był przy tym obecny np. sąsiad lub ktoś z rodziny. W dniu dzisiejszym jeszcze raz powiadomiłem pracowników o zaistniałym incydencie i poprosiłem aby takie sytuacje nie miały miejsca.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-10-31, przez Grzegorz
Dzień dobry,

Czy ma Pani jakieś informacje w sprawie rozkładu jazdy KŚ ob. od 8 grudnia? Indywidualnie również pisałem do KŚ w sprawie udostępnienia rozkładu jazdy, lecz nikt nie odpowiedział. A mamy ostatni dzień października. Pozdrawiam
 
Do dnia dzisiejszego (7.11.2012r.) na stronie internetowej Kolei Śląskich rzeczywiście nie opublikowano projektu nowego rozkładu jazdy pociągów 2012/2013. Wg informacji uzyskanych telefonicznie w biurze obsługi klienta tej instytucji projekt rjp KŚ jest obecnie w fazie uzgodnień z PKP PLK S.A., które mogą potrwać do końca następnego tygodnia. Informacje na temat, który budzi zrozumiałe zainteresowanie pasażerów, mają zostać podane do publicznej wiadomości po 18 listopada b.r.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-10-21, przez gojdka dariusz
Ja mam pytanie zwiazane z przydroznymi rowami przy ul. Cieszynskiej w Chybiu one sa pelne i zarosniete zielskiem kiedy to zostanie wkoncu wyczyszczone. I prosze mi nie mowic ze to droga powiatowa. Bo jak bylem w powiecie twierdzili ze za czyszczenie jest odpowiedzialna nasza gmina tak jak i  za sprzatanie.karzda ulewa i domy przy tej ulicy sa podtapiane jak tak dalej bedzie to bedzie trzeba sciagnac telewizje moze wtedy sie cos w tej sprawie ruszy. Dariusz G.
 
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie – p. Moniki Kalinik z dnia 25.10.2012r. czyszczenie i odtwarzanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych w gminie Chybie – ze względu na wyczerpanie w bieżącym budżecie Powiatu Cieszyńskiego środków finansowych na tego typu roboty – będzie kontynuowane w roku 2013 w miarę możliwości finansowych.
Ponadto PZDP w Cieszynie warunkuje wykonywanie tych prac zapewnieniem „likwidacji przez Gminę podłączeń do odwodnienia drogi ścieków sanitarnych ze znajdujących się w sąsiedztwie posesji prywatnych”.
Proponuje więc nie powtarzać niesprawdzonych, nie odpowiadających stanowi rzeczywistemu informacji, a naprawianie świata wokół zacząć od własnego podwórka i najbliższego sąsiedztwa.
 
 
Pytanie zadane dnia 2012-10-19, przez Dariusz
Co pani powie na pomysł wójta Jasienicy dot. utworzenia strefy niskoemisyjnej? Możemy jedynie pozazdrościć takich władz sąsiedniej Gminie. U nas jest jeden problem wszyscy się kłócą, powstają projekty, pomysły które i tak nie są realizowane z powodu lenistwa władz. Jest to naprawdę przykre, mogłaby Pani wymienić kilka pomysłów o naprawdę wysokim priorytecie, które pani lub radni wymyślili i zrealizowali?
 
W działalności publicznej podejmowanie decyzji wiąże się z dokonywaniem wyborów : dysponując określoną ilością środków (własnych i możliwych do pozyskania) można zrealizować tylko niektóre zadania – te, które uważamy za najbardziej priorytetowe, a nie wszystkie, które mogłyby być uznane za ważne i zaspokajające potrzeby i oczekiwania społeczne.
Bez komentarza pozostawiam wrzucone „ot tak sobie” z tanią – bo anonimową - odwagą, niczym nie poparte zarzuty o powszechnej kłótliwości i lenistwie władz. Myślę, że zdecydowana większość naszych mieszkańców potrafi w sposób obiektywny i sprawiedliwy ocenić moją i radnych działalność.
Przypomnę Panu i podam tylko kilka przykładów zrealizowanych i realizowanych zadań : po wybudowaniu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na tzw. ptasim osiedlu w Mnichu kontynuujemy budowę sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Chybie; wyremontowaliśmy chodnik na ul. Bielskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Objazdowej, pozyskaliśmy środki i niebawem przystąpimy do wyłonienia wykonawcy remontu drugiej strony chodnika przy Bielskiej (od Cieszyńskiej do Dworcowej); odnawiamy wizerunek parku, terenu wokół amfiteatru i placu zabaw w centrum Chybia; powstały nowe lub zostały zmodernizowane czy doposażone place zabaw przy PP. W Mnichu, SP nr 2 w Chybiu i budynku przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu; ze środków popowodziowych wyremontowaliśmy długi odcinek ul. Zawala w Zarzeczu i ul. Dębowej w Mnichu oraz odwodniliśmy odcinek ul. Orzeszkowej w Frelichowie; z rządowego programu tzw. schetynówek zmodernizowano długi odcinek ul. K. Miarki w Zaborzu; również z pomocą środków unijnych (PROW) powiększony został parking wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Chybiu; nowe ogrodzenie zostało posadowione wokół stadionu sportowego; przez ponad trzy lata (w latach 2008-2011) realizowaliśmy Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chybie; nie będę już wyliczała rozlicznych oświetleń ulicznych i pojedynczych punktów świetlnych przy drogach na terenie naszej Gminy, prac remontowych w placówkach oświatowych itd. Warto od czasu do czasu odświeżyć swoją pamięć i widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie tylko taką, jak się komuś wydaje.
 
 

 

 

 

 

Serdecznie witamy
na oficjalnej
stronie internetowej
Gminy Chybie

Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 23 kwietnia 2014
113 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
imieniny
Ilony, Jerzego, Wojciecha
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl

Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x