Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start
KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA     |     www.projekty.chybie.pl     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna Zadaj pytanie Wójtowi
Pytanie do... - lista
 

Pytanie zadane dnia 2014-12-19 11:43:39, przez Jakub
Na stronie internetowej widać już oznaki nowej władzy (mam nadzieję, że lepszej) chociażby przez grafikę i zdjęcia. Chciałbym się dowiedzieć jakie stanowisko Pana w dążeniu do otrzymania praw miejskich? Zwiększyłoby to prestiż Chybia, co mogłoby przyczynić się na skuteczniejsze zdobywanie dofinansowania.
 
Witam serdecznie. Cieszę się, że dostrzegł Pan nowe pozytywne elementy na stronie internetowej www.chybie.pl, w przyszłym roku strona ta zostanie poważnie zmodernizowana; docelowo ma powstać nowa witryna.
Odpowiadając na zasadniczą część zadanego pytania - w chwili obecnej nie rozważam dążenia do uzyskania praw miejskich dla Chybia.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-12 20:39:52, przez mieszkanka chybia
Czy planowane jest w przyszłorocznym budżecie gminy oświetlenie ul Reja i Czuchowskiej,zimą jest tam bardzo ciemno, ruch jest duży,a nawierzchnia nierówna?
 
Szanowna „mieszkanko chybia”, uprzejmie wyjaśniam, ze projekt budżetu gminy na 2015 rok został przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji (zgodnie z przepisami – do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy). W projekcie tym nie przewidziano inwestycji w postaci oświetlenia ul. Reja i ul. Czuchowskiej.
Aktualnie dokonuję przeglądu i analizy projektu budżetu. W styczniu wraz z radnymi będziemy pracować nad przyszłorocznym budżetem.
Ze zrozumieniem przyjmuję argumenty, które przemawiałyby za potrzebą oświetlenia wskazanych przez Panią w pytaniu ulic, jednakże nie mogę w tym momencie zapewnić, iż oświetlenie drogowe w tym rejonie zostanie wykonane już w 2015 roku. Będziemy czynić starania, aby ta inwestycja została zrealizowana w kolejnych latach w takcie obecnej kadencji.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-09 18:05:21, przez Michał
Witam mam pytanie dotyczące kiermaszu , gdzie można się zgłosić aby wystawić swoje rękodzieła na kiermaszu ? Pozdrawiam
 
Panie Michale z przykrością informuję, iż zapisy na tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy zakończyły się 28 listopada br. Informacja ta znajdowała się na stronie internetowej UG, na tablicy ogłoszeń oraz w dwutygodniku Nowa Formacja.
Już dziś zapraszam Pana oraz inne osoby zainteresowane świątecznymi kiermaszami gminy Chybie na kolejny, tym razem wielkanocny, kiermasz 2015.
Proszę jednak pamiętać, że ze względów organizacyjnych zgłoszenia do kiermaszu przyjmowane są zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-26 11:59:40, przez Mieszkaniec
Pani Wójt,
wracając do tematu oświetlenia ulicznego na ul. Bieniowieckiej, jaki jest przewidywany termin zakończenia wszystkich formalności ?
Kiedy de facto oświetlenie będzie działać ?
 
Oświetlenie uliczne na ul. Bieniowieckiej w Chybiu powinno zacząć funkcjonowanie jeszcze w grudniu b.r. Niestety procedury, o których pisaliśmy w odpowiedzi na pytanie zadane 9 października b.r. są długotrwałe.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-22 14:56:40, przez zs
Dlaczego pani wójt wykorzystuje urzędową stronę do otwartej kampanii przed 2turą? /tzw. Podziękowania za udział/
 
Szanowny Internauto, cokolwiek wójt (burmistrz, prezydent) zrobi w okresie kampanii wyborczej czy to przed I , czy też II turą głosowania, niektórzy obserwatorzy zechcą poczytywać za prowadzenie kampanii. Nie widzę niczego zdrożnego w złożeniu podziękowań tym , którzy wzięli udział w głosowaniu i gratulacji nowowybranym radnym, w tym także na stronie internetowej gminy. Może warto trochę ostudzić emocje…
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-11 20:06:15, przez Mieszkaniec Chybia
Pani Wójt,
dlaczego na stronie www urzędu, a także w biuletynie informacji publicznej nie ukazały się informacje o posiedzeniach komisji i sesji rady gminy w miesiącu październik/listopad? Dotychczas takie informacje były zamieszczane, a w ostatnim miesiącu nie zostały.
 
Odpowiadając na zadane pytanie wyjaśniam, że zaistniała sytuacja była wynikiem niedopatrzenia przez pracownika odpowiedzialnego za te sprawy. Niemniej jednak pragnę zauważyć, że ogłoszenia były zamieszczone, jako informacja pisemna w Urzędzie Gminy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-11 11:34:11, przez mieszkaniec mnicha
Szanowna Pani Wójt.
Chcę zapytać dlaczego mieszkańcy, którzy nie produkują popiołu gdyż ogrzewają swoje mieszkania gazem ponoszą koszt odbioru w/w odpadu.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chybie, tak jak w zdecydowanej większości gmin w naszym sąsiedztwie i w Polsce, została ustalona wg metody: od mieszkańca miesięcznie. Oznacza to, że wszyscy solidarnie płacimy za odbiór całości odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.
Taki sposób jej obliczenia powoduje, iż w konkretnym przypadku wysokość opłaty zależy li tylko od liczby mieszkańców danej nieruchomości (przy uwzględnieniu tzw. ulgi prorodzinnej i zróżnicowaniu stawki od rodzaju zabudowy – jednorodzinna, wielorodzinna); łączna wysokość tej opłaty nie zależy natomiast od rzeczywistej ilości i frakcji (rodzajów) produkowanych na tej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-09 23:20:50, przez Mieszkaniec
Witam.Czy jest to prawda,że na terenie byłej cukrowni ma powstać skład PSB?
 
Według informacji uzyskanych od administratora Firmy MONET obecnie trwają rozmowy z różnymi potencjalnie zainteresowanymi terenami b. Cukrowni Chybie podmiotami gospodarczymi, a ich wynik nie został jeszcze przesądzony; stąd też przedwczesnym byłoby potwierdzenie (lub też zaprzeczenie) informacji zawartej w zadanym pytaniu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-20 10:54:46, przez chybianka
Witam mam pytanie odnośnie karty dużej rodziny.Dlaczego na terenie gminy Chybie nikt nie honoruje karty,może to wynika z braku promocji karty przez gminę? Jestem matką trójki dzieci i to sama musiałam się informować w internecie na temat działania karty.Myślę że to może urząd gminy powinien wyjść na przeciw przedsiębiorcom z  propozycją honorowania karty.Drugą sprawą jest brak informowania rodzin w sprawie kart.
 
W odpowiedzi na pytanie odnośnie braku promocji i honorowania Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Chybie – uprzejmie wyjaśniam, że po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Gmina Chybie od dnia 16 czerwca 2014 r. przystąpiła do wydawania mieszkańcom Kart Dużej Rodziny.
Informacje na temat celu programu oraz szczegółowych warunków dotyczących wydawania kart dla rodzin z trójką dzieci i więcej, zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy Chybie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chybie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu w dniu 26 czerwca 2014 r.
Ponadto w dniu 21 lipca 2014 r. Gmina zwróciła się z prośbą do przedsiębiorców, aby włączyli się do programu Karta Dużej Rodziny z proponowaną przez siebie ofertą ( zniżek i ulg ) dla rodzin wielodzietnych.
Powyższe informacje na temat funkcjonowania programu wspierania rodzin wielodzietnych zostały również opublikowane w lokalnej gazecie „Nowa Formacja”.
W odniesieniu do sugestii zawartej w Pani zapytaniu – Gmina ponowi zaproszenie dla przedsiębiorców o przystąpienie do inicjatywy programu Karta Dużej Rodziny oraz poszerzy promocję programu wśród mieszkańców.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-09 22:22:40, przez Mieszkaniec
Pani Wójt,
proszę o informację, kiedy zacznie działać oświetlenie uliczne na ul. Bieniowieckiej ?
Instalacja jest już gotowa od ok. 3 miesięcy...
Dlaczego to tak długo trwa ?
 
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oświetlenia ulicznego wyjaśniamy:
1) z uwagi na obowiązującą ustawę o zamówieniach publicznych co roku przeprowadzana jest procedura przetargowa na zakup energii elektrycznej dla gmin.
Gmina Chybie w roku 2014 zakupuje energię elektryczną od firmy Corrente sp. z o.o. z  Ożarowa Mazowieckiego,
2) Usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczone są przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków.
W związku z rozdzieleniem zakupu energii elektrycznej od usługi dystrybucji energii elektrycznej po zakończeniu inwestycji oświetleniowej, wykonawca zgłasza roboty do TAURON w Cieszynie celem dokonania odbioru.
Po dokonanym odbiorze nowej inwestycji zawierany jest aneks do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja w Częstochowie.
Po otrzymaniu aneksu na dystrybucję przesyłamy go do firmy CORRENTE celem zawarcia aneksu do umowy na dostawę energii elektrycznej.
Z uwagi na procedury obowiązujące w poszczególnych firmach terminy załatwiania formalności wydłużają się, na co gmina nie ma wpływu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-08 20:23:26, przez Chybianin
Dzień dobry
W jednym z wcześniejszych wydań ˝Nowej Formacji˝ pojawiła się informacja iż na ulicy Lipowej zostanie wprowadzona dwukierunkowa organizacja ruchu. Do teraz od strony hali sportowej jest zakaz wjazdu. Proszę o wyjaśnienie tego nieporozumienia.
 
Zmiana ruchu jednokierunkowego na ul. Lipowej na dwukierunkowy wymaga sporządzenia nowej organizacji ruchu, uzyskania uzgodnienia z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i jej zatwierdzenia przez właściwy organ.
Wg stanu na dzień dzisiejszy do tut. Urzędu Gminy nie wpłynął jakikolwiek pisemny wniosek, by takiej zmiany dokonać, tak więc nadal obowiązuję tam ruch jednokierunkowy – od. ul. Bielskiej do ul. Sportowej.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-09-15 09:47:18, przez Mieszkaniec
Czy w naszej Gminie był brany kiedyś pod uwagę projekt promocji Gminy Chybie, a właściwie rozpropagowanie informacji na temat Gminy wśród mieszkańców powiatu? Bardzo niepokojące zjawisko można zaobserwować w szczególności wśród mieszkańców Cieszyna, którzy najwyraźniej mogą nie wiedzieć, czy taka Gmina występuje. Przekłada się następnie to na relacje i dyskryminacje naszych mieszkańców wśród cieszyńskiej społeczności, m.in. w szkołach. Problem nie dotyka samych uczniów, ale również znacznie nauczycieli, polityków. Najnowszym przykładem jest serwis internetowy ox.pl, a właściwie podstrona wybory.ox.pl. Czy są jakieś pomysły na promocję naszej Gminy?
 
Szanowny Mieszkańcu, nieznajomość naszej gminy wśród mieszkańców pozostałych gmin powiatu cieszyńskiego w szczególności mieszkańców Cieszyna może wynikać z braku zainteresowania działaniami promocyjnymi, jakie czyni gmina, a w szczególności publikacjami jakie są regularnie wydawane. Gmina Chybie dysponuje zarówno folderem promocyjnym, mapą gminy jak również przewodnikiem turystycznym „Gmina Chybie. W krainie utopca”, który otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK na XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Finał tegoż przeglądu odbył się na Tour Salonie 2013 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przewodnik można nabyć w księgarniach w Chybiu, Cieszynie czy nawet Bielsku Białej. Foldery i przewodnik można również wypożyczyć w bibliotekach, w tym w bibliotece miejskiej w Cieszynie.

Gmina Chybie współtworzy również publikacje wydawane przez Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” oraz Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, których jesteśmy członkami. Informacje na temat gminy Chybie znajdują się w:
• Informatorze Turystycznym „Śląsk Cieszyński”,
• Przewodniku „Beskidy. Kultura, przyroda, turystyka, sport i rekreacja”,
• Miniprzewodniku po Śląsku Cieszyńskim,
• mapie krajoznawczej „Żabi Kraj”,
• mapie turystycznej „Śląsk Cieszyński”,
• mapie turystycznej „Cieszyńska Kraina”,
• przewodniku po gminnych kompleksach tras Nordic Walking,
• przewodniku „Razem w Euroregionie”,
• albumie „W Żabim Kraju”,
• grach planszowych „Żabi Kraj” oraz „Wszędobyl. Euroregion Śląsk Cieszyński”, itd.

Gmina Chybie posiada własną stronę internetową, stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury oraz profil na facebook’u, na których staramy się na bieżąco publikować najnowsze wieści, ciekawostki czy atrakcje związane z nasza gminą. Na wspomnianym przez Pana portalu ox.pl pojawiają się wiadomości oraz fotoreportaże z naszej gminy. Również na podstronie wyborczej portalu ox.pl - serwis wyborczy powiatu cieszyńskiego - we wszystkich zakładkach znajduje się gmina Chybie, które niebawem jak podejrzewamy zostaną uzupełnione kandydatami.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-09-12 08:26:40, przez anna
Dlaczego nie można uprosić aby na stronie gminy została umieszczona aktualna lista jak należy segregować śmieci.
 
Zasady segregacji uwzględniające wszelkie zmiany jakie zaszły od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminach zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-08-27 08:06:33, przez mieszkaniec
Witam,
czy na terenie gminy Chybie dokonywany jest pomiar zanieczyszczenia powietrza?
 
Zgodnie z przekazaną w miesiącu listopadzie 2013 r, publikacją „Stan Środowiska w Województwie Śląskim w 2012 r.” opracowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 2013 Biblioteka Monitoringu Środowiska (publikacja dostępna na stronie www.katowice.pios.gov.pl) na terenie gminy Chybie nie ma punktów pomiaru powietrza, w których Inspektorzy WIOŚ w Katowicach dokonywali by pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-18 18:21:41, przez Henryk
Pani Wójt chciałbym się dowiedzieć, jakie czynności należy zrobić w przypadku łamania przepisów przez sołtysów, radnych i inne osoby samorządu gminnego? Mianowicie, jeśli chodzi o całodniowe wypalanie suchej trawy i pozostawienie jest bez jakiegokolwiek nadzoru w otoczeniu innych wysuszonych traw? Co w takiej sytuacji krok po kroku należy uczynić? Jest ewidentny przykład łamania przepisów, tworzenia zagrożenia pożaru w temperaturach powietrza bliskich 30 stopni Celsjusza. Niestety niektórzy radni i sołtysi myślą, że nie obowiązują ich przepisy ze względu na pełnioną funkcję społeczną. Jeszcze raz bardzo proszę o wskazówki.
 
Jeżeli sytuacja, której jest Pan świadkiem, w Pana przekonaniu stanowi naruszenie obowiązującego prawa, to należy niezwłocznie zawiadomić policję.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-15 11:55:24, przez mieszkaniec
Witam,
Z racji, że nie wiadomo jak długo będzie trwał remont ulicy Targowej, czy w ramach bezpieczeństwa nie można byłoby postawić sygnalizacji świetlnej? Wielu kierowców nie posiada w ogóle zdrowego umysłu i rozsądku, co może wiązać się z różnymi przykrymi wypadkami i incydentami. Bardzo prosiłbym, jeżeli jest to niemożliwe o poprawienie bezpieczeństwa na czas remontu.
 
Aktualnie na ul. Targowej jest już układana nawierzchnia asfaltowa, w związku z czym nie widzę zasadności wprowadzania rozwiązań, o których Pan pisze.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-09 22:52:45, przez mieszkanka wspólnoty
Witam, mam pytanie gdzie i w jakiy sposób mieszkańcy wspólnoty Zgoda mają segregować śmieci, skoro kubly do segregacji zostały zabrane a nikt żadnej informacji mieszkańcom nie przekazał. Mieszkanka
 
Odpowiadając na zadane przez „mieszkankę wspólnoty” pytanie udzielam poniższego wyjaśnienia.
1) W Rozdziale 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) określone zostały „Obowiązki właścicieli nieruchomości”. W art. 5 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy sprecyzowano, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawa ta stanowi również, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

2) Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem § 2 ust. 2 uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi : Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do dostarczania właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, za wyjątkiem żużlu i popiołu.
3) W zgodzie z powyżej przytoczonymi przepisami została przygotowana dokumentacja przetargowa, a w wyniku przeprowadzonego przetargu – wybrany został przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu naszej Gminy. Przedsiębiorstwo TRANSGÓR z Rybnika nie ma obecnie obowiązku wyposażenia nieruchomości na terenach zabudowy wielomieszkaniowej w pojemniki służące segregacji odpadów; dostarcza ono jedynie worki.
Nie ma jednak przeszkód, aby zarząd wspólnoty mieszkaniowej podjął rozmowy z tym przedsiębiorcą w sprawie rozwiązania tego problemu np. poprzez zawarcie odrębnej umowy dot. wynajmu pojemników.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-07 16:14:55, przez Waldemar
Dzien dobry,
Chcialbym prosic o wyjasnienie kwestii, odnosnie stawek oplat za smieci. Chodzi mi o dokladnie o przypadek odpadow segregowanych: stawke 8zl w domach jednorodzinnych, a stawke 7zl w domach wielorodzinnych. Dlaczego, mieszkancy domow wielorodzinnych, tj. wspolnot mieszkaniowych maja nizsza stawke? Z jakiej racji, skoro i tak maja wieksza liczbe odbiorow odpadow w miesiacu? Czy mam rozumiec, ze jest to grupa mieszkancow z przywilejami? Jezeli tak jest, to dlaczego na terenie naszej Gminy nie mozna budowac blokow mieszkalnych?

Kolejna sprawa dotyczy harmonogramu odpadow, rowniez w odniesieniu do podniesionej stawki. Dlaczego w nowym harmonogramie liczba odbioru odpadow niesegregowanych wynosi ˝jeden˝, a wczesniej ˝dwa˝ razy w miesiacu? Mozna zaakceptowac ten stan, ale niedorzeczne jest, aby w miesiacach upalnych tj. lipiec, sierpien byl prowadzony odbior popiolu. Z czego bedziemy placili w ostatecznosci, tylko i wylacznie za paliwo i przejazd po naszej gminie pracownikow firmy. Powinien byc wprowadzony zapis w regulaminie, ze jezeli mieszkancy nie maja w danym miesiacu popiolu, to moga oddac kubel z odpadami niesegregowanymi. W przypadku zimowych miesiacow - tylko raz. Skorzystalem z propozycji zadania pytania, poniewaz jest to dla mnie troszeczke nienormalne, kiedy na termometrze mamy 50 stopni w sloncu, a panowie przeprowadzaja odbior kublow z popiolem.Czy mam rozumiec, aby nie czuc sie stratnym, powinienem sobie zapalic w piecu, dla podgrzania atmosfery?
 
W odpowiedzi na pytanie, wyjaśniam j.n.
Zróżnicowanie stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla terenów zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, zgodne z prawem, w Gminie Chybie zostało wprowadzone po raz pierwszy po wyłonieniu pierwszego wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – firmy PUK z Rudy Śląskiej, i dokonaniu stosownych wyliczeń, jeszcze w 2013r. Wówczas to opłata przy segregacji wynosiła 6 zł, a w tym samym przypadku na terenach zabudowy wielorodzinnej – 5 zł. Obecnie analogicznie jest to odpowiednio 8 i 7 zł.
To zróżnicowanie jest związane z tym, iż śmieci na terenach o wysokiej koncentracji budownictwa (bloki wielomieszkaniowe) są w dużych ilościach gromadzone na stosunkowo niewielkim obszarze, a czasem nawet w jednym miejscu, co obniża czynnik kosztów transportu w ramach całości kosztów firmy usługowej.
Sprawa ta była przedmiotem głosowania podczas czerwcowej sesji RG Chybie i większość radnych przychyliła się do propozycji takiego właśnie zróżnicowania stawek opłat.
Odnośnie drugiej z poruszanych w pytaniu spraw obszernie wypowiedziałam się w odpowiedzi na jedno wcześniejszych pytań z zakresu tematyki odpadowej. Tutaj dodam tylko, iż popiół/żużel powstaje nie tylko w wyznaczonym ścisłymi granicami sezonie grzewczym (październik-kwiecień), lecz – w sporej grupie budynków w związku z podgrzewaniem do celów uzyskania ciepłej wody użytkowej lub z innych względów (np. piece kaflowe, dni z niższa temperaturą powietrza) – również w innych miesiącach.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-04 18:24:46, przez Anna
Skoro możliwe jest zbudowanie chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia proszę aby również w przyszłorocznym budżecie został uwzględniony chodnik wzdłuż ulicy Cieszyńskiej od byłej cukrowni do ulicy Jastrzębiej. Z całą pewnością jest równie potrzebny.
 
Tak, jak już kiedyś napisałam w odpowiedzi na jedno z podobnych pytań, mam świadomość wielości zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w zakresie budowy chodników (w większości wzdłuż dróg powiatowych). Nie kwestionując potrzeby budowy chodnika wzdłuż ul. Cieszyńskiej, chciałabym jednak zwrócić uwagę, iż temat budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia był podnoszony już znacznie wcześniej, a poza tym dla tego zadania była wykonana dokumentacja projektowa. Co do zadania przy ul Cieszyńskiej na dzień dzisiejszy takiej dokumentacji nie posiadamy.
Oczywiście o kolejności realizacji poszczególnych przedsięwzięć w 2015 roku i następnych latach zdecydują już władze samorządowe nowej kadencji.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-30 12:54:34, przez Mieszkaniec
Witam,
proszę o informację na temat wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od 01.07.2014
 
Na podstawie uchwały NR XXXIV/318/2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dniem 1 sierpnia 2014r. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości :
- 20,00 zł miesięcznie od osoby (stawka podstawowa stosowana w przypadku braku segregacji odpadów);
- 8,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy czym stawka ta wynosi 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej w budynku wielomieszkaniowym położonym na obszarze oznaczonym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” oraz „tereny
zabudowy usługowej”.
Bez zmian natomiast pozostają ulgi w opłacie dla rodzin wielodzietnych.
W miesiącu lipcu b.r. obowiązują stawki opłaty w dotychczasowej wysokości.
 
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 31 ] >> koniec
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 22 grudnia 2014
356 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Bożeny, Drogomira, Zenona
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl

Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI