Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start
KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA     |     www.projekty.chybie.pl     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna Zadaj pytanie Wójtowi
Pytanie do... - lista
 

Pytanie zadane dnia 2015-02-24 18:04:15, przez simon
http://www.beskidzka24.pl/artykul,stacja_do_wyburzenia,29866.html - dziwnym zbiegiem okoliczności przewodniczącym komitetu budowy stacji był człowiek o tym samy nazwisku co Pan Panie wójcie. http://kolejcieszyn.pl/157.php?s=zaborze Szkoda tej stacji naprawdę nie da się nic zrobić z tym budynkiem?
 
To pytanie głównie należy postawić przede wszystkim właścicielowi obiektu, tj. PKP S.A. Do tej pory nie było jednoznacznej inicjatywy lokalnej ani pomysłu na odrębny , niekolejowy sposób jego zagospodarowania . Po zakończeniu użytkowania przez służby kolejowe, budynek był przeznaczony do najmu, lecz bez pozytywnego skutku, z uwagi na niekorzystne jego położenie .
Do tej pory nie został przedstawiony konkretny pomysł na zmianę sposobu zagospodarowania budynku .
Mimo tych okoliczności podejmiemy próby powstrzymania planów PKP –tj fizycznej likwidacji obiektu . Pozostaje pytanie o jego docelowe przeznaczenie, o koszty przywrócenia do sprawności technicznej oraz dalszego administrowania.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-18 08:35:58, przez Mieszkaniec
Witam,gdzie mieszkańcy Gminy Chybie mogą wyrobić paszport?
Dziękuję za odpowiedź.
 
Uprzejmie informujmy, że mieszkańcy gminy Chybie mogą załatwić sprawy paszportowe w Oddziale Zamiejscowym w Bielsku-Białej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej ma siedzibę przy ul. Piastowskiej 40, nr tel. 33 81 36 292, fax. 33 82 28 735.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-12 15:32:23, przez zaciekawiony mieszkaniec
Witam. Mam pytanie dotyczące dotacji w gminie Chybie do alternatywnych źródeł energii?? Czy istnieje jakiś program dotacji lub dopłaty na wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub inne źródła??
Pozdrawiam
 
Szanowny Mieszkańcu, Gmina Chybie realizowała tzw. Program Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana „starych” niskosprawnych źródeł ciepła na nowe – o wyższej sprawności energetycznej oraz dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych) w latach 2008-2011.
Pan Wójt, biorąc pod uwagę możliwości dofinansowania zewnętrznego, które się pojawią odnośnie tego tematu, rozważy uruchomienie podobnego programu w kolejnych latach.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-02 09:06:15, przez mieszkaniec
Czy w naszej gminie, w czasie ferii zimowych organizowane są (poza stałą ofertą GOK) jakieś zajęcia dla dzieci szkół podstawowych?
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowane są przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „RADOŚĆ” – zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Chybiu oraz RKS Cukrownik Chybie – zajęcia sportowe sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego oraz gimnastyki sportowej.
Szczegółowe informacje umieszczono w dziale „Aktualności” na stronie internetowej naszej Gminy (www.chybie.pl)
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-27 08:01:37, przez xmen
Drugi dzien po opadach, odsniezone, ale podjazdy nie sypane, slisko, masakra, zjazd do Dudni, wyjazdy na Bielską. Może dałoby się interweniować?
 
W odpowiedzi na zadane pytanie Wójt Gminy Chybie informuje, że interwencja została przyjęta i  niezwłocznie przekazana wykonawcom usługi zimowego utrzymania dróg gminnych.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-17 07:12:00, przez Zarzeczanin
Witam. Chciałem zapytać, jakie są szanse na to, że wzdłuż ulicy Wyzwolenia do Zarzecza będzie zrobiony chodnik? Ruch pieszych i rowerzystów jest bardzo duży i niebezpieczny.
 
Wójt Gminy Chybie Pan Janusz Żydek zamierza kontynuować działania zmierzające do budowy chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Aktualnie zadanie pn. „budowa chodnika wraz ze ścieżka rowerową przy ul. Wyzwolenia (etap I)” z kwotą 100 tys. zł zostało wpisane do projektu budżetu na 2015 rok.
W pierwszej kolejności konieczne będzie zaktualizowanie posiadanej przez tut. Urząd Gminy dokumentacji technicznej, a następnie możliwa będzie – w ramach środków posiadanych lub dodatkowo pozyskanych środków zewnętrznych - realizacja części przedsięwzięcia. Pierwszy etap obejmować będzie odcinek ul. Wyzwolenia od remizy OSP Chybie do sklepu BOHEN, tj. odcinek, przy którym istnieje sieć kanalizacji sanitarnej.
Będziemy czynić starania, aby ta inwestycja była kontynuowana w kolejnych latach, by w efekcie końcowym chodnik doprowadzić do skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Podgroble w Zarzeczu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-07 19:17:44, przez Chybianka
Witam nowego Wójta
Chciałam zapytać czy w naszej gminie wydawana jest Lokalna Karta Dużej Rodziny czy Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w przypadku której są zniżki na terenie całego kraju?
 
W odpowiedzi na pytanie czy w Gminie Chybie wydawana jest Lokalna Karta Dużej Rodziny czy Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – uprzejmie wyjaśniam, że w Gminie Chybie obowiązuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, na stronie www.rodzina.gov.pl oraz na stronie www.empatia.mpips.gov.pl, który jest na bieżąco aktualizowany.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-07 13:46:18, przez Zarzeczanka
Witam, począwszy od 5 stycznia na ulicach Zarzecza i Chyba utrzymuje się dość gruba warstwa lodu (np, ulica Podgroble, Olchowa, Sienkiewicza, miejscami Wyzwolenia). Aby wyjść na spacer, czy przejechać samochodem po tych drogach trzeba mieć sporo odwagi. Czy można zwrócić uwagę służbą, które są odpowiedzialne za odśnieżanie aby bardziej się do tego przyłożyły?
 
Dziękuję za zgłoszoną interwencję; została ona niezwłocznie przekazana podmiotom zajmującym się zimowym utrzymaniem dróg gminnych. W przypadku uwag dotyczących tego tematu, możecie Państwo przekazywać je na bieżąco telefonicznie dzwoniąc do Urzędu Gminy (nr tel. 33 8561096 wew. 27).
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-06 21:26:45, przez Rodzina 3+
Witam, czy planuje Pan Wójt jakieś udogodnienia dla rodzin KDR? Wiem, że w gminie nie ma basenu, lodowiska, kina, ale może darmowe autobusy albo bony na święta?
 
Odpowiadając na pytanie w sprawie funkcjonowania w Gminie Chybie zniżek dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – informuję, że partnerem tego programu o zasięgu ogólnopolskim są bezpośrednio instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy prywatni.
Przedsiębiorcy sami decydują o przystąpieniu do udziału w programie, określając rodzaje ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Szczegółowe warunki przystąpienia firmy są ustalane indywidualnie. Wójt nie uczestniczy w tych działaniach.
Na stronie internetowej Gminy Chybie w zakładce Karta Dużej Rodziny i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chybie znajdują się informacje i jednocześnie zaproszenie Wójta Gminy dotyczące przystąpienia przez przedsiębiorców do programu.
Biorąc pod uwagę Pani pytanie, Wójt Gminy ponownie zwróci się z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia lokalnych przedsiębiorców do programu Karta Dużej Rodziny i przedstawienie swoich ofert mieszkańcom Gminy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-06 14:49:26, przez materialista
Witam, chciałbym zapytać czy w tym roku będą jakieś darmowe kursy różnego rodzaju dla mieszkańców chybia? Chodzi mi o np uprawnienia, szkolenia dla mieszkańców. Kiedyś była w gminie taka ankieta, chętnie ją wypełniłem ale nic z tym nie zrobiono.
 
Szanowny Panie, będziemy czynić starania, aby skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne m.in. na kursy, szkolenia itp. Właśnie w tym celu, realizując program wyborczy, zamierzam możliwie szybko, po uzyskaniu przyzwolenia rady gminy, zatrudnić w tut. UG osobę, która będzie zajmowała się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie, tak na projekty inwestycyjne, jak i tzw. „miękkie”.
Gdy tylko pojawią się realne możliwości aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej, na pewno podejmiemy takie działania, starając się możliwie w pełni uwzględnić potrzeby zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-05 16:06:30, przez mieszkaniec Mnicha
Witam.Chciałbym się dowiedzieć jaki jest termin przyłączenia się do kanalizacji,mowa o przyłączu robionym indywidualnie.Dodam tylko że w Urzędzie Gminy ni uzyskałem takiej odpowiedzi.Rozumiem że gminie zależy na jak najszybszym przyłączeniu się do kanalizacji ale okres zimowy nie sprzyja takim pracom tym bardziej jeśli wiąże się to z rozebraniem kostki czy likwidacją szamba.
 
Wójt Gminy Chybie uprzejmie informuje, iż w myśl obowiązujących przepisów prawnych przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (…).
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej powinno nastąpić możliwie niezwłocznie tzn. po wybudowaniu kanalizacji przez gminę i stworzeniu możliwości przyłączenia; w przypadku przyłącza wykonywanego indywidualnie na wstępie konieczne jest uzyskanie warunków technicznych podłączenia wydanych przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-31 20:13:06, przez Mieszkaniec
Panie Wójcie, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego w naszym pięknym parku nie jest organizowana żadne widowisko witające Nowy Rok? Może warto byłoby rozważyć organizację takiej imprezy następnym razem? Mamy taki huczne Żabionalia, czemu nie i Sylwestra? Wystarczy zaprosić jedną gwiazdę muzyczną, wzbogacić program o inne atrakcje i zabawa udana. Chciałbym poznać Pana zdanie na ten temat oraz czy mieszkańcy będą mogli wreszcie doczekać się tego?
Korzystając z okazji, czy będzie szansa również na powstanie sezonowego lodowiska? Przykładowo w zimie lodowisko, w lecie pełniło inną funkcję?
Ewentualnie, w jakim kierunku Pan Wójt chciałby rozwijać rozrywkę i sport w naszej Gminie?
Serdecznie pozdrawiam i życzę Szczęśliwego, pełnego sukcesu Nowego Roku Panu i wszystkim mieszkańcom. Aby wreszcie wygląd i zagospodarowanie terenu naszej miejscowości mógł się zmieniać na lepsze.
 
Pan Wójt dziękuje za życzenia i pozdrowienia i również życzy wszelkiej pomyślności; wszystkie złożone przez Pana propozycje zostaną rozważone.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-29 19:49:31, przez Bartek
Witam.
Na samym początku chciałbym pogratulować wygranej i życzyć sukcesów.
A teraz przejdę do mojego pytania.
Czy nowy wójt zamierza kontynuować działalność poprzedniej Pani wójt i promować gminę jako ekologiczną? Jeśli tak to jaki Pan ma pomysł
na rozwiązanie problemu traktowania piecy centralnego ogrzewania jako przydomowych spalarni śmieci? W okresie zimowym bardzo nasila się proceder spalania śmieci szczególnie w godzinach wieczornych choć niektórzy mieszkańcy czynią to także w ciągu dnia. Nie chodzi tutaj o rejony w których zabudowa jest rzadka lecz o ścisłe centrum gminy. Rejony ulic Spokojnej, Chopina, Norwida, Kobieli itd. Może należałoby rozpocząć jakąś kampanię mającą na celu uświadomienie mieszkańców że spalając śmieci niszczą zdrowie swoje i najbliższych, a poza tym przecież płacą za wywóz śmieci niezależnie od ilości. Albo jeśli to nie pomoże to po prostu wlepiać mandaty ˝trucicielom˝.
 
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie wyjaśniam, iż Gmina od momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy śmieciowej na bieżąco monitoruje oddawanie śmieci przez właścicieli nieruchomości i z miesięcznych zestawień przedkładanych przez firmę odbierającą odpady - czy to obecną czy poprzednią - wynika, iż mieszkańcy gminy oddają odpady zarówno segregowane, jak i niesegregowane, w niemałych ilościach. Wraz ze wspomnianą nowelizacją przeprowadzona została kampania informacyjno-edukacyjna na temat gospodarki odpadami. W ramach kampanii przeprowadzone były 2 imprezy plenerowe, w trakcie których mieszkańcy informowani byli o nowych regulacjach dotyczących oddawania odpadów, zorganizowane zostały 2 konkursy artystyczne o tematyce ekologicznej, zamieszczono na terenie całej gminy (placówki oświatowe, słupy i tablice ogłoszeniowe) dziesiątki plakatów o tematyce ekologicznej, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej emitowane były artykuły o tematyce ekologicznej, wydano 2300 ulotek, które zostały rozdystrybuowane do każdego domu w naszej gminie z szczegółowymi zasadami segregacji, korzyściami z tego płynącymi, itp.
Rozważę możliwość ponowienia tego typu kampanii informacyjnej w niezbędnym zakresie w najbliższej przyszłości.
Natomiast w kwestii mandatów informuję , że tut. Urząd Gminy nie jest uprawniony do ich nakładania, a jedynie policja, i jeżeli zadający pytanie lub ktokolwiek inny spośród naszych mieszkańców jest zorientowany, kto w jego okolicy faktycznie spala śmieci, to ma możliwość zawiadomić o tym Komisariat Policji w Strumieniu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-19 11:43:39, przez Jakub
Na stronie internetowej widać już oznaki nowej władzy (mam nadzieję, że lepszej) chociażby przez grafikę i zdjęcia. Chciałbym się dowiedzieć jakie stanowisko Pana w dążeniu do otrzymania praw miejskich? Zwiększyłoby to prestiż Chybia, co mogłoby przyczynić się na skuteczniejsze zdobywanie dofinansowania.
 
Witam serdecznie. Cieszę się, że dostrzegł Pan nowe pozytywne elementy na stronie internetowej www.chybie.pl, w przyszłym roku strona ta zostanie poważnie zmodernizowana; docelowo ma powstać nowa witryna.
Odpowiadając na zasadniczą część zadanego pytania - w chwili obecnej nie rozważam dążenia do uzyskania praw miejskich dla Chybia.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-12 20:39:52, przez mieszkanka chybia
Czy planowane jest w przyszłorocznym budżecie gminy oświetlenie ul Reja i Czuchowskiej,zimą jest tam bardzo ciemno, ruch jest duży,a nawierzchnia nierówna?
 
Szanowna „mieszkanko chybia”, uprzejmie wyjaśniam, ze projekt budżetu gminy na 2015 rok został przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji (zgodnie z przepisami – do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy). W projekcie tym nie przewidziano inwestycji w postaci oświetlenia ul. Reja i ul. Czuchowskiej.
Aktualnie dokonuję przeglądu i analizy projektu budżetu. W styczniu wraz z radnymi będziemy pracować nad przyszłorocznym budżetem.
Ze zrozumieniem przyjmuję argumenty, które przemawiałyby za potrzebą oświetlenia wskazanych przez Panią w pytaniu ulic, jednakże nie mogę w tym momencie zapewnić, iż oświetlenie drogowe w tym rejonie zostanie wykonane już w 2015 roku. Będziemy czynić starania, aby ta inwestycja została zrealizowana w kolejnych latach w takcie obecnej kadencji.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-09 18:05:21, przez Michał
Witam mam pytanie dotyczące kiermaszu , gdzie można się zgłosić aby wystawić swoje rękodzieła na kiermaszu ? Pozdrawiam
 
Panie Michale z przykrością informuję, iż zapisy na tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy zakończyły się 28 listopada br. Informacja ta znajdowała się na stronie internetowej UG, na tablicy ogłoszeń oraz w dwutygodniku Nowa Formacja.
Już dziś zapraszam Pana oraz inne osoby zainteresowane świątecznymi kiermaszami gminy Chybie na kolejny, tym razem wielkanocny, kiermasz 2015.
Proszę jednak pamiętać, że ze względów organizacyjnych zgłoszenia do kiermaszu przyjmowane są zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-26 11:59:40, przez Mieszkaniec
Pani Wójt,
wracając do tematu oświetlenia ulicznego na ul. Bieniowieckiej, jaki jest przewidywany termin zakończenia wszystkich formalności ?
Kiedy de facto oświetlenie będzie działać ?
 
Oświetlenie uliczne na ul. Bieniowieckiej w Chybiu powinno zacząć funkcjonowanie jeszcze w grudniu b.r. Niestety procedury, o których pisaliśmy w odpowiedzi na pytanie zadane 9 października b.r. są długotrwałe.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-22 14:56:40, przez zs
Dlaczego pani wójt wykorzystuje urzędową stronę do otwartej kampanii przed 2turą? /tzw. Podziękowania za udział/
 
Szanowny Internauto, cokolwiek wójt (burmistrz, prezydent) zrobi w okresie kampanii wyborczej czy to przed I , czy też II turą głosowania, niektórzy obserwatorzy zechcą poczytywać za prowadzenie kampanii. Nie widzę niczego zdrożnego w złożeniu podziękowań tym , którzy wzięli udział w głosowaniu i gratulacji nowowybranym radnym, w tym także na stronie internetowej gminy. Może warto trochę ostudzić emocje…
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-11 20:06:15, przez Mieszkaniec Chybia
Pani Wójt,
dlaczego na stronie www urzędu, a także w biuletynie informacji publicznej nie ukazały się informacje o posiedzeniach komisji i sesji rady gminy w miesiącu październik/listopad? Dotychczas takie informacje były zamieszczane, a w ostatnim miesiącu nie zostały.
 
Odpowiadając na zadane pytanie wyjaśniam, że zaistniała sytuacja była wynikiem niedopatrzenia przez pracownika odpowiedzialnego za te sprawy. Niemniej jednak pragnę zauważyć, że ogłoszenia były zamieszczone, jako informacja pisemna w Urzędzie Gminy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-11 11:34:11, przez mieszkaniec mnicha
Szanowna Pani Wójt.
Chcę zapytać dlaczego mieszkańcy, którzy nie produkują popiołu gdyż ogrzewają swoje mieszkania gazem ponoszą koszt odbioru w/w odpadu.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chybie, tak jak w zdecydowanej większości gmin w naszym sąsiedztwie i w Polsce, została ustalona wg metody: od mieszkańca miesięcznie. Oznacza to, że wszyscy solidarnie płacimy za odbiór całości odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.
Taki sposób jej obliczenia powoduje, iż w konkretnym przypadku wysokość opłaty zależy li tylko od liczby mieszkańców danej nieruchomości (przy uwzględnieniu tzw. ulgi prorodzinnej i zróżnicowaniu stawki od rodzaju zabudowy – jednorodzinna, wielorodzinna); łączna wysokość tej opłaty nie zależy natomiast od rzeczywistej ilości i frakcji (rodzajów) produkowanych na tej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 31 ] >> koniec
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 2 marca 2015
61 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
imieniny
Halszki, Heleny, Karola
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl

Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI