Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna Zadaj pytanie Wójtowi
Pytanie do... - lista
 

Pytanie zadane dnia 2014-03-26, przez Tadeusz
Dzień Dobry
Czy w związku z wykonywaniem przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej, Wykonawca może domagać się właściciela budynku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z: 1.demontażem puzli wraz z podsypka w miejscu przeprowadzenia kanalizacji
2.zakupu dodatkowego materiału w celu wypełnienia zbiornika szamba przez które ma przebiegać rura kanalizacyjna.
Zaznaczam, ze załączonym do umowy kosztorysie występują powyższe koszty.
 
W odpowiedzi na pytanie dotyczące ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z budową przyłącza, uprzejmie informuję i wyjaśniam, jak niżej.
Wykonawca dokonuje rozbiórki bruków (puzzli) oddając kostki z rozbiórki do dyspozycji Właściciela nieruchomości. Ponadto dokonuje on rozbiórki podbudowy pod brukami - selektywnie – bez zmieszania z urobkiem z wykopów, tak by istniała możliwość ponownego jej wykorzystania. Z tytułu wykonania powyższych czynności Właściciel nie ponosi dodatkowych kosztów. W załączonym kosztorysie są wyszczególnione pozycje, odtworzenia nawierzchni, które występują poza kosztami współfinansowanymi z dotacji (m.in. odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową) i są rozliczane indywidualnie pomiędzy Właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą.
W omawianym kosztorysie załączonym do umowy nie występuję pozycja „zasypanie szamba”, przez które ma przebiegać przyłącze. Wyszczególniona jest pozycja: „zasypanie wykopów z zagęszczeniem”, która podlega dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym zagospodarowanie, czyli wykorzystanie bądź zasypanie szamba jest kwestią do rozstrzygnięcia indywidualnie przez Właściciela.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-20, przez Mieszkaniec
Dzień dobry. Rozumiem, że faktycznie na plany wykorzystania terenu ˝leśnego˝ u zbiegu ul. Wyzwolenia, ul. Targowa oraz ul. Sportowa jest za wcześnie. Lecz chciałbym się zapytać o Pani zdanie na propozycję. Mianowicie, gdyby powstał w tym miejscu Park z trasą do porannego joggingu, jakimś estetycznym ogrodem oraz w okresie zimy lodowiskiem, miejscem do pikniku ?
 
Sformułowany przez Pana pomysł na zagospodarowanie przedmiotowego terenu jest na pewno interesujący.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-18, przez Mieszkaniec Mnicha
Witam szanowną Panią Wójt.
Moje pytania dotyczą dwóch kwestii:
1. utrzymania czystości na terenie naszej gminy,
2. możliwości wykonania chodnika przy ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Bielską.
Ad 1.
W ciągu ostatnich dni zaobserwować można było wiosenne porządkowanie pobocza ulicy Cieszyńskiej. Moje pytanie jest następujące, czy ktoś ze strony urzędu gminy wykonał kontrolę przeprowadzonych prac? Wzdłuż betonowego płotu po byłej cukrowni jak również wzdłuż parkanu postanowionego przez firmę budującą stację paliw nadal zalega pełno śmieci. Po ostatniej wietrznej pogodzie śmieci z budowy porozrzucane są po całej okolicy. Czy w związku tym urząd gminy może nakazać uporządkowanie terenu wzdłuż parkanu budowy jak i pobocza, które zostało zaśmiecone śmieciami z budowy? W tym punkcie pragnę też zapytać Panią Wójt czy urząd gminy mógłby zobligować właściciela działki położonej na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Cieszyńskiej do uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci, które w tym miejscu powstaje. Właściciel gromadzi gruz w celu utwardzenia podłoża działki, co jest zrozumiałe, ale ludzie zaczynają wyrzucać w tym miejscu śmieci tj. papierowe worki, popiół, plastikowe koszyki itd. Wygląda to okropnie, a działkę widać jak na dłoni, wjeżdżając do Chybia od strony Cieszyna. Jak to jest, że prywatni właściciele dbają o swoje posesje,a osoby, które zakupują działki pod jakąś działalność gospodarczą często nie czują obowiązku uprzątnięcia swoich działek, wykoszenia ich w okresie letnim, i często pozostawiają je w stanie miniśmietnika.
Ad 2
W punkcie drugim pragnę zapytać czy Pani Wójt widzi jakąś szansę na wykonanie w niedalekiej przyszłości chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej, a dokładnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Bielską po stronie byłego stawu, który w tej chwili jest zasypywany. Powstanie chodnika na tym odcinku zwiększyłoby znacznie bezpieczeństwo pieszych udających się do centrum naszej miejscowości. Ruch w tym miejscu już niedługo jeszcze bardziej się zwiększy, gdyż do użytku oddana zostanie stacja benzynowa, która niewątpliwie jest potrzebna naszej gminie. Zdaję sobie sprawę, że chodnik przy drodze powiatowej jest sprawą władz powiatowych, ale gmina ma chyba jakiś wpływ na przeprowadzenie takiej inwestycji.
Wydaje mi się, ze spora ilość mieszkańców Mnicha udająca się pieszo do centrum byłaby o wiele bezpieczniejsza, gdyby chodnik na tym odcinku powstał.

Z poważaniem Mieszkaniec Mnicha.
 
Ad. 1)
Teren budowy stacji paliw przy ul. Cieszyńskiej został uporządkowany.
Ad. 2)
Na terenie naszej Gminy zgłoszono liczne potrzeby w zakresie budowy nowych chodników wzdłuż dróg powiatowych. Tylko w czasie sprawowania przeze mnie funkcji wójta, motywując to względami bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, zwłaszcza dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, wskazywano na potrzebę budowy chodników wzdłuż ul. Wyzwolenia w Chybiu (od OSP Chybie w kierunku Zarzecza), ul. Cieszyńskiej w Mnichu (od ul. Topolowej do ul. Jastrzębiej), ul. Bielskiej w Chybiu (od ul. Cieszyńskiej w kierunku lasu), ul. Cieszyńskiej w Zaborzu/Mnichu (od ul. Darwina do ul. Czereśniowej). Mam pełną świadomość tych wszystkich potrzeb, jednak nie było i nie jest możliwe przystąpienie do ich realizacji na raz i niejako „z marszu”. Po pierwsze są to chodniki wzdłuż dróg powiatowych, a więc co do zasady stanowią zadania powiatu. Po drugie zadania te prawie w każdym przypadku wymagają podjęcia „od podstaw”, tzn. począwszy od przygotowania dokumentacji projektowej i jej zatwierdzenia, dlatego też w ostatnich latach skupiłam się na remontach istniejącego chodnika przy ul. Bielskiej w centrum Chybia, na co nota bene zostało pozyskane dofinansowanie ze środków UE. Po trzecie wreszcie w tym czasie realizowaliśmy i nadal realizujemy największą (co do wartości i zakresu) od lat inwestycję w Gminie Chybie – budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej. Wcześniej niejeden raz deklarowałam też, że w pierwszej kolejności, po zakończeniu obecnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej, powrócimy do tematu budowy chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia, tym bardziej, że w tym przypadku dokumentacja projektowa już istnieje.
Oczywiście sprawa, o której Pan opisze – budowa chodnika wzdłuż ul. Cieszyńskiej (od ul. Bielskiej do ul. Słowackiego), zwłaszcza obecnie po wybudowaniu zjazdów do stacji paliw też jest ważna, niemniej jednak nie widzę możliwości podjęcia tematu jeszcze w ramach tegorocznego budżetu Gminy Chybie. Myślę, ze o priorytetach także w tej dziedzinie zdecydują już władze gminy (wójt, rada gminy) wybrane na nową kadencję.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-14, przez mieszkanka
Witam.W czwartym kwartale 2013 roku została zamontowana lampa na ul. Rybnej w Zarzeczu; chciałabym się dowiedzieć kiedy zacznie oświetlać naszą ulicę? Pozdrawiam.
 
Gmina czyni wszelkie możliwe starania by punkt ten został zasilony i mógł służyć w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Rybnej . Niestety na dzień dzisiejszy ze względu na skomplikowane i  długotrwałe procedury zgłoszeniowe firm energetycznych nie możemy podać daty włączenia zasilania.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-11, przez zs
Kto odpowiada za wygląd, jeśli tak można to nazwać, gablot w chybskim ˝parku˝. Czy to jest promocja wizerunku bylejakości?
 
Gabloty ekspozycyjne w parku stanowią własność Urzędu Gminy w Chybiu i zostały zakupione w ramach projektu „Z sąsiadem lepiej. Chybie Terlicko na start” (Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013) w roku 2010. Zawartość gablot jest regularnie aktualizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu we współpracy z urzędem gminy i stanowi najczęściej wystawę prac fotograficznych, plastycznych, itp. naszych lokalnych artystów. Proszę wziąć pod uwagę, że na całokształt gablot mocno rzutuje również upływ czasu i wpływ warunków atmosferycznych. Drobne prace konserwacyjne przewidziane są na miesiące wiosenne.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-11, przez Mieszkaniec
Witam,

W jakiejś prasie przeczytałem, że Gmina chciałaby wymienić teren leśny w centrum z terenem gminnym przy lesie. O jaki teren leśny w centrum Chybia chodzi? Po ewentualnej zamianie z nadleśnictwem, jakie są plany wobec tego terenu?
 
Chodzi tutaj o działkę położoną u zbiegu ulic Targowej, Wyzwolenia i Sportowej w Chybiu, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LASY PAŃSTWOWE – Nadleśnictwa Bielsko. Z propozycją dokonania zamiany gruntów wystąpił podczas jednej z ubiegłorocznych sesji RG Chybie jej Przewodniczący - p. Mirosław Wardas.
W chwili obecnej, przed zajęciem stanowiska przez obecnego dysponenta przedmiotowego terenu w sprawie zamiany, prezentowanie skonkretyzowanych planów jego wykorzystania byłoby przedwczesne.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-09, przez Mieszkaniec
Witam.Na ulicy wyzwolenia trwają prace remątowe chodnika i stwierdzam,że nie są dobrze wykonywane.Krawężniki od strony drogi są wysoko i będzie to utrudniać wjazd samochodem na posesję.
Krawężniki od strony płotu są strasznie wysoko,przy jednej z posesji znacznie wyżej od płotu.Co więcej między krawężnikami koło płotów a płotami zostaje dziura,która na pewno nie będzie estetycznie wyglądać.Zwracam się do pani z prośbą o zapoznanie się ze sprawą i o ewentualną interwencję puki można jeszcze obniżyć krawężniki zanim zostanie położona kostka brukowa lub asfalt.
 
W nawiązaniu do zadanego pytania wyjaśniam, jak niżej.
Sposób odtworzenia chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia został uzgodniony z zarządcą drogi - Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Cieszynie; na tę okoliczność została spisana notatka służbowa określająca zakres i sposób wykonania robót. Wysokość posadowienia krawężnika wynikła z wytycznych zarządcy drogi. PZDP w Cieszynie zaznaczył, iż chodnik ten nie spełnia warunków technicznych do parkowania na nim pojazdów i nie został na nim wytyczony parking. Krawężnik jest obniżany na wjazdach do poszczególnych posesji. Wysokość obrzeża została uzgodniona z właścicielem posesji.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-05, przez Grzegorz
Dzien dobry. Pisze z zapytaniem, ktora firma bedzie teraz odpowiedzialna za naprawe drog po pracach kanalizacyjnych? Od pracownika firmy z Bielska-Bialej otrzymalem odpowiedz, ze juz nie beda za to odpowiedzialni. Serdecznie pozdrawiam.
 
Z uwagi na duże opóźnienia robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych Generalny Wykonawca robót rozstał się z podwykonawcą robót drogowych firmą DIMICO. Obecnie na etapie uzgadniania warunków umowy jest wniosek Generalnego Wykonawcy robót w sprawie innego podwykonawcy robót drogowych.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-03-01, przez Bartłomiej
Witam, czy istnieje harmonogram uruchomienia kanalizacji w poszczególnych okregach, ulicach. Interesuje mnie czy są jakieś opóźnienia, czy wszystko jest realizowane zgodnie z planem. Na ulicy Kolonia trwają obecnie prace przyłączeniowe, chciałbym wiedzieć kiedy nastąpi uruchomienie dla tej ulicy kanalizacji. Dziękuję za odpowiedź.
 
Prace kanalizacyjne na ul. Kolonia realizowane są zgodnie z harmonogramem, roboty sieciowe zostały zakończone; obecnie trwają odbiory rzeczowego i zgodnego z sztuką wykonania robót budowlanych. Niewykluczone, że w przypadku stwierdzenia usterek na pewnych odcinkach, będą realizowane roboty naprawcze związane z ponownym dokonaniem wykopów. Włączenie kanalizacji sanitarnej na ul. Kolonia uzależnione jest od wykupienia terenu pod pompownię ścieków . Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności jej wykonanie w miejscu pierwotnie przewidywanej lokalizacji okazało się niemożliwe.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-02-08, przez Mateusz
Witam serdecznie. Chciałbym zapytać czy jest możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego dla niezabudowanej działki w ramach budowy sieci kanalizacyjnej? Chciałbym nadmienić że chodzi o ulicę Dworcową, gdzie takie przyłącza zostały już wykonane i położona została wstępna nawierzchnia. Jeśli tak to gdzie należało by się kierować z takim wnioskiem i ile wyniósłby koszt takich prac? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
 
W odpowiedzi na zadane pytanie, uprzejmie informuję, iż sięgacze umożliwiające podłączenie do kanalizacji sanitarnej są umieszczane zgodnie z dokumentacją projektową.
Obecnie możliwe jest wykonanie sięgaczy (odcinków przyłączy na posesje) tylko na działki, na których istnieją budynki mieszkalne lub usługowe lub też fizycznie rozpoczęła się budowa nowych budynków (właściciel posiada prawomocne pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę).
W przypadku planowania budowy budynku mieszkalnego lub usługowego na danej działce, celem przyłączenia budynku do kanalizacji, na etapie projektowania budynku należy wystąpić do Urzędu Gminy Chybie z wnioskiem o wydanie warunków podłączenia projektowanego budynku do kanalizacji sanitarnej.
Koszty realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ponosi Gmina, zgodnie z przepisami. Koszt wykonania przyłącza ponosi właściciel nieruchomości.
Konkretne rozwiązanie projektowe dla danej nieruchomości uwzględniają studnie przyłączeniowe i odcinki przyłączy do granicy nieruchomości.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-02-04, przez Anna
Dzień dobry. Ponieważ mam pewne wątpliwości podczas segregacji śmieci, proszę bardzo o wskazanie strony na której można znaleźć jak aktualnie należy je segregować.
 
Pani Anno, podstawowe zasady segregacji znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce Odpady
(http://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=152&dzialy=152&akcja=agregatorarchiwum&strona=1)

Dodatkowo należy uwzględnić zmiany jakie w międzyczasie nastąpiły w naszym prawie lokalnym, a mianowicie na podstawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie od 1-go października 2013 r.
odpady typu: plastik, opakowania wielomateriałowe oraz metal oddajemy razem w jednym żółtym worku.
Pozostały podział pozostał bez zmian.

Pragnę również poinformować, iż po przeprowadzeniu dodatkowych rozmów z firmą PUK Sp. z o.o., która odbiera odpady komunalne z terenu gminy Chybie uzgodniliśmy, że odpady typu plastikowe wiadra, doniczki, miski, konewki, plastikowe naczynia jednorazowe należy oddawać w żółtym worku wraz z innymi odpadami plastikowymi, wielomateriałowymi i metalowymi.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-02-04, przez anonim
Witam serdecznie.. Moje pytanie wygląda następująco czy są jakieś potwierdzone informacje po skończonej z stacja paliw i myjnia intermarche zamierza postawić bricomarche na terenie naszej gminy?
 
Nie posiadam takich informacji.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-02-04, przez mieszkaniec ul Kruczej
Proszę o informację czy wszystkie posesje w skanalizowanej części Mnicha zostały podłączone do instalacji ściekowej
 
Zdecydowana większość posesji w skanalizowanej części Mnicha została podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej.
W przypadku kilku właścicieli nieruchomości ze względu na ich trudną sytuację materialną lub przypadki losowe wyrażono zgodę na przesunięcie terminu podłączenia do kanalizacji (podłączenia mają nastąpić w ciągu b.r.).
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-31, przez edyta
Witam serdecznie, proszę mi powiedzieć jaka jest wysokość podatku rocznego za nieruchomość i działki przylegające? Jest to oplata ogólnie państwowa czy tez nałożona przez gminę? Pozdrawiam
 
Rada Gminy Chybie corocznie podejmuje uchwałę w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż ogłoszone przez Ministra Finansów. Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2014 r. zostały ogłoszone obwieszczeniem z dnia 9 września 2013 r. (Mon. Pol. poz. 724).

Aktualnie obowiązujące na terenie gminy Chybie stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/230/2013 z dnia 29 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12.11.2013r. poz. 6465 ). Uchwała ta jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładkach : RADA GMINY/UCHWAŁY/VI KADENCJA 2010-2014 oraz AKTY NORMATYWNE/AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-31, przez Mieszkaniec
1.Czy w związku z ścięciem drzewa na ulicy Targowej przewiduje pani zasadzenie nowego na miejscu tego ściętego?
2.Czy na poszerzonym odcinku ulicy Targowej planuje pana zasadzenie nowych drzew?
 
Aktualnie, do zakończenia inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej, nie planujemy nasadzeń na ul. Targowej.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-24, przez Obrońca drzew
Witam!
Na jakiej podstawie zostało wydane zezwolenie na ścięcie całkiem zdrowego drzewa na ul. Targowej, które według opini większości mieszkańców nie powoduje żadnego zagrożenia. Z tego co wiem to tylko Panu Soboszkowi zależy, aby te wszystkie drzewa wyciąć, a ja nie widzę w tym żadnego sensu.
Z poważaniem
Obrońca drzew
 
Jesion, który został wycięty przy ul. Targowej nie był drzewem zdrowym. Został zakwalifikowany do wycinki z uwagi na to, iż był w 100% suchy.
Na wycinkę przedmiotowego drzewa Gmina Chybie uzyskała zezwolenie Starosty Cieszyńskiego – decyzja znak: WS.613.00204.2013 z dnia 04.12.2013 r.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-23, przez mieszkanka
Czy Urząd Gminy mógłby zorganizować mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta , w którym pracownicy NFZ będą wydawali loginy i hasła do ZIP.Aby uzyskać dostęp do ZIP wystarczy być osobą pełnoletnią i posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport,a rodzice mogą otrzymać dane dostępowe dla swoich dzieci,przy czym może to zrobić ten z rodziców,który zgłosił je do ubezpieczenia.Napewno wiele osób by z tego skorzystało a taka akcja była już zorganizowana w kilku urzędach..
 
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzimy rozmowy z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w sprawie uruchomienia mobilnego punktu Zintegrowanego Informatora Pacjenta na terenie gminy Chybie, najprawdopodobniej w marcu b.r.
O wizycie przedstawicieli Śl. Oddz. NFZ w Chybiu, po ustaleniu jej terminu, poinformujemy poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej www.chybie.pl i w prasie lokalnej.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-20, przez Bogdan Duda
Szanowny Panie Wójcie, Czy gmina Chybie posiada rachunek bankowy, na który można wpłacać opłatę skarbową od dokumentu pełnomocnictwa.
Na stronie internetowej i w bip trudno znaleźć taką - podstawową - informację.
Dziękuję
 
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym O/Chybie nr 49 8126 1033 0000 0387 2000 0020.
Od 1 lutego 2014 r. nastąpi zmiana banku prowadzącego i w związku z tym informacje o nowym numerze rachunku zostaną udostępnione na stronie internetowej .
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chybie znajduje się zakładka „Procedury” w której opisane jest „Jak załatwić sprawę – poradnik interesanta”. Jedną z opisanych spraw jest opłata skarbowa.
Ponadto na stronie internetowej Gminy w odnośniku „KONTAKT” (na górze strony) - link bezpośredni: http://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=56&strona=1 od dawna widnieje informacja o treści j.n.
"W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2007 r. Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 06.225.1635) uprzejmie informujemy, że opłatę skarbową należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój Nr 20 lub w formie bezgotówkowej na konto bankowe Urzędu Gminy w Chybiu nr
49 8126 1033 0000 0387 2000 0020
O szczegółowe informacje na temat wysokości opłat skarbowych prosimy pytać w poszczególnych referatach Urzędu Gminy."
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-20, przez Mieszkaniec
Proszę o informację, dlaczego w szkołach na terenie naszej Gminy nie są organizowane zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych? W ubiegłym roku dzieci korzystały z takich form spędzania wolnego czasu, a tym roku zapewne tym bardziej, z powodu warunków pogodowych.Należy nadmienić, że na stronie gminy Strumień aż roi się od atrakcji przygotowanych na ferie dla dzieci w każdej z miejscowości tej gminy.
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu oraz Stowarzyszenie SALOS.
W ramach zajęć prowadzonych przez GOK w budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 w Chybiu znajdują się:
-WARSZTATY TANECZNE, -WARSZTATY FILMOWE, - WARSZTATY FOTOGRAFICZNE, - WARSZTATY PERKUSYJNE, -WARSZTATY PLASTYCZNE.
Również Stowarzyszenie SALOS w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Chybiu, ul. Wyzwolenia 2 i jej Filii w Zarzeczu, ul. Podgroble 30 organizuje zajęcia podczas Ferii zimowych 2014 r. Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą znaleźć w dziale „Aktualności” na stronie internetowej naszej Gminy (www.chybie.pl).
Wskazywane przez Pana atrakcje, na temat których informacje zamieszczono na stronie internetowej Gminy Strumień, również są organizowane przez MGOK, świetlice środowiskowe i Halę Sportową, a nie tamtejsze szkoły.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-01-16, przez user
Czy Gmina ma wpływ na drogę powiatową? Jeśli tak, to czy można coś zrobić z poprawionym odcinkiem drogi powiatowej na granicy Zabłocie-Chybie? Nie ma tam znaków poziomych, które podczas np. mgły lub deszczu bardzo poprawiają komfort jazdy. Większość poprawionego odcinka przebiega na terenie Gminy Strumień ale jednak ok.40m jezdni jest na terenie naszej Gminy. Można coś z tym zrobić?
 
W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, że oznakowanie poziome (linie osiowe i krawędziowe) na remontowanym w 2013r. odcinku ok, 0,2km ul. Bielskiej w Zabłociu nie zostało wykonane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W celu zakończenia i rozliczenia umowy z Wykonawcą robót zrezygnowano z tego zakresu robót w ramach remontu.
Przedmiotowe oznakowanie zostanie wykonane odrębnym zleceniem w bieżącym roku w ramach robót utrzymaniowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.
Z poważaniem
Magdalena Suchanek-Kowalska
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie
 
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 29 ] >> koniec
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 kwietnia 2014
114 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
imieniny
Bony, Horacji, Jerzego
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl

Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI